Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

SRBIJA U VELIKOM RATU 1914-1918, KRATKA ISTORIJA

Sažetak

Prikaz knjige: Mira Radojević, Ljubodrag Dimić, Srbija u Velikom ratu 1914-1918, kratka istorija, Beograd 2014, str. 296.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2014 УДК 94(497.11)”1914/1918”(049.3) 231-236
ç