Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ

СРБИЈА У СЕНЦИ НОВОГ СВЕТСКОГ ЕКОНОМСКОГ ПОРЕТКА

Сажетак

У овоме раду се анализирају интеграциони процеси, не само због регионалне повезаности међу државама, већ због тога што ти процеси имају своје велике економске предности. Такође, анализирају се велике структурне неједнакости глобалне економије које су довеле до дубоког јаза између богатих и исувише сиромашних, како појединаца тако и држава. Из садашње визуре на делу су нове развојне економске и финансијске политике које би требале да ублаже пукотине економских система изазваних финансијском кризом. Одмеравају се снаге између Запада и Истока. Сједињене Америчке Државе и Европа су у структуралној транзицији. Кина је у загрљају Русије. Лидери нове архитектуре светског економског поретка постају САД-ЕУ и чланице групације BRICS (Бразил, Русија, Индија, Кина, Јужна Африка). У одмеравању снага великих економских играча на геоекономској сцени, највећа економска сила на свету ипак ће бити “Evro-Amerika”. Политичке идеје које промовише актуелна власт у Србији покушавајући да придобије и Запад и Исток “љуљају” земљу мало десно мало лево. Хоће према Европи, а и према Русији. На којим светским економским координатама ће се Србија заиста задржати остаје да се види. Тренутно је она у сенци новог светског економског поретка.

кључне речи:

Референце

  1. Francis Fukuyama, (2011), The Origins of Political Order, New York.
  2. Грк Снежана, (2012), “Друштвени ефекти изопачености модерне економије”, Српска политичка мисао, бр.2/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  3. Грк Снежана, (2012), “Србија тоне у економско и друштвено безнађе”, Срп­ска политичка мисао, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  4. Грк Снежана, (2011), “Србија у потрази за смислом будућности”, Српска политичка мисао, бр.3/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  5. Грк Снежана, (2012), “Свет димензије кризе и спашавање европског пројекта”, Српска политичка мисао, бр 3/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  6. Grk Snežana, (2011), “Srbija i svet integracije ili igra čekanja”, ur. S.Grk, Srbija i svetrazvoj i integracije, Institut društvenih nauka, Beograd.
  7. Grk Snežana, (2012), “Serbia so close, yet so far away from Europe”, Megatrend Review, The international review of applied economics, Vol.9(1)2012, Mega­trend University, Belgrade.
  8. IMF, (2012), The International Monetary Fund and Europe, Reforming the Eco­nomic System, Press Conference Global Financial Stability Report (GFSR) Main Chapters, October, 2012.
  9. Joseph E. Stiglitz, (2012), The Price of Inequality How Today’s Dividend Society Endangers Our Future, Columbia University.
  10. Joseph E. Stiglitz, (2012), Project Syndicate, 2012. www.project-syndicate.org,
  11. Krugman Paul, Wells Robin, (2010), The Conscience of a Liberal, Prijevod djela: Savjest liberala, Algoritam, Zagreb.
  12. Laura Macinnis and Jeff Mason (2012), “G8 leaders look to head off euro zone crisis”, Reuters, Retrived 18 May 2012.
  13. Summit, (2013), Fifth BRICS Summit, 26-27 March 2013, Durban, South Africa.
  14. World Bank, (2012), Analyzing of The World Bank, Washington.
  15. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statisticse-xplained/index.php/Unemployment-sta­tistics
  16. http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
  17. http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
  18. http://www.imf.org/External/NP/LOI/2012/GIN/091112.pdf
  19. http://www.mfin.gov.rs/pages/news.php?&id=7&change_lang=1s
  20. http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index.html
  21. http:// www.oecd.org/sti/ict/broadbend
  22. http://www. webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
периодика Српска политичка мисао 3/2013 УДК 338(497.11):339.92 77-100