Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

SRBIJA – U POTRAZI ZA SMISLOM BUDUĆNOSTI

Sažetak

Veoma upozoravajuća loša ekonomska situacija u Srbiji nametnula je potrebu da Vlada Srbije izradi strateški dokument ekonomskog razvoja Srbije od 2011. do 2020. godine. Ovaj dokument napravljen je po uzoru na dokument koji je donela Evropska unija pod nazivom Novi Lisabon. U dokumentu Evropske unije tačno su date smernice odnosno strateški pravci razvoja Unije u narednom desetogodišnjem razdoblju. U ovome radu dat je kratak osvrt na strategiju Evropa 2020. i strategiju Srbija 2020, a i na razloge zbog kojih neće moći da se ostvare zacrtane projekcije u zemlji. Takođe se analiziraju razlozi zbog kojih Srbija neće moći još dugi niz godina da uđe u Evropsku uniju. Ulazak u Evropsku uniju jeste državni projekat, ali su ga od početka u Srbiji obeležili privredni interesi i strategije. Posmatrajući iz ovog vremenskog horizonta čini se da su sve dosadašnje strategije u Srbiji bile pogrešne. A aktuelni model privrednog rasta je neodrživ. Na to ukazuju makroekonomski pa­rametri koji su više nego zabrinjavajući. Pored internih faktora koji predstavljaju kočnicu daljeg privrednog rasta i razvoj u Srbiji, brojni su i eksterni faktori. Najdominantniji su nerešena pitanja u našem regionu, kao i svetska ekonomska kriza koja je uticala da dođe do zamora proširenja i jedne opšte krize identiteta unutar Unije. Srbija koja želi u Evropsku uniju mora da sprovede neophodne reforme i ispuni sve obaveze i kriterijume, koje su morale da ispune sve zemlje članice Unije. Srbija mora i da usvoji evropske standarde koje Evropska komisija od nje zahteva, što znači da zaista pokaže da je proevropski orijentisana.

Ključne reči:

Reference

  1. ДС, (2011), Стратешки документ Србија 2020, Београд.
  2. EC, (2011), The Europe 2020 Summit, February 2011, Brussels.
  3. EC, (2011), The Europe 2020 Summit, March 2011, Brussels.
  4. Грк С.(2011), „Србија и Европска унија кризе после кризе“, Српска политичка мисао, бр. 2/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  5. Грк С. (2011), „Реформа пензионог система у Србији у сенци привредног раста и неповољне демографске структуре“, Српска политичка мисао, бр. 1/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  6. IMF, (2011), World Economic Outlook, April 2011, Tensions from the Two-Speed Recovery Unemployment, Commodities, and Capital flows.
  7. International Monetary Fund (2010), World Economic Outlook, October 2010.
  8. World Bank (2010), The World Bank Data, September 2010.
  9. http://www.nbs.rs
  10. http://www.webrzs.stat.gov.rs
  11. http://www.mfin.gov.rs
  12. http://www.poreskauprava.gov.rs

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2011 УДК: 316.42+330.34(497.11)”20” 77-99
ç