Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА И САВРЕМЕНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

СРБИЈА У КЛОПЦИ ЕКОНОМСКЕ КАТАСТРОФЕ

Сажетак

Аутор овога рада детаљно и критички анализира зашто је Србија економски овде где јесте; ко је крив за то; и како даље. Најважнији налази овога истраживања су следећи. Естрадни економисти заваравају народ. Стање у економији и друштву је више него забрињавајуће. Ако се најважнији економски задаци не остваре у кратком року, а они су оштро смањење буџетског дефицита и заустављање раста јавног дуга, уследиће најгори сценарио за државу. Антикризне мере Владе Републике Србије неће дати жељене резултате, будући да не постоји спремност владајуће коалиције да се енергичније и доследније определи за дубље и темељне реформе јавног сектора. Не могу се више одлагати реформе пензијског, образовног и здравственог система, као и унапређење ефикасности јавних инвестиција и субвенција. Понуђене антикризне мере само привремено одлажу проблеме и замагљују стварност, али Србију гурају у клопку економске катастрофе. Политичари не могу да промене економско стање у земљи, јер немају новац. Они само управљају колективним емоцијама друштва, избегавајући да отворено кажу да je држава пред банкротом.

кључне речи:

Референце

  1. АПР, (2013), Годишњи финансијски извештај за 2012. годину, Агенција за привредне регистре, Београд.
  2. EBRD, (2013), The European Bank for Reconstruction and Deve­lopment, Annual Meeting and Business Forum, Istambul 10-11th May 2013.
  3. FAO, (2013), FAO Statistical Yearbook 2013, The foremost collec­tion of statistical data on world food and agriculture.
  4. FAO, (2013), Report: The State of Food and Agriculture 2013, FAO Council 147th Session Rome, 24 June 2013.
  5. Грк Снежана, (2012), “Друштвени ефекти изопачености модер­не економије”, Српска политичка мисао, бр. 2/2012, Инсти­тут за политичке студије, Београд.
  6. Грк Снежана, (2012), “Србија тоне у економско и друштвено безнађе”, Српска политичка мисао, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  7. Грк Снежана, (2011), “Србија у потрази за смислом будућности”, Српска политичка мисао, бр. 3/2011, Институт за поли­тичке студије, Београд.
  8. Grk Snežana, (2012), “Serbia so close, yet so far away from Euro­pe”, Megatrend Review, The international review of applied eco­nomics, Vol. 9(1)2012, Megatrend University, Belgrade.
  9. IMF, (2012), The International Monetary Fund and Europe, Refor­ming the Economic System, Press Conference Global Financial Stability Report (GFSR) Main Chapters, October, 2012.
  10. Joseph E. Stiglitz, (2012), The Price of Inequality How Today`s Dividend Society Endangers Our Future, Columbia University.
  11. Kardum Željko, (2013), “Prodaju ceste koje ste vi platili i još vas za­dužuju”, Globus, 12. jul 2013,
  12. Министарство финансија и привреде Владе Републике Србије, (2013), Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, Београд.
  13. OECD, (2013), Renewables Information 2013, The Organisation for Economic Co-operation and Development Publishing, 26 Jul 2013.
  14. The World Bank, (2013), Food Price Watch, July 2013: Prices Con­tinue to Drop, But Food Subsidies a Concern, Latest issue: July 2013, N° 14, Volume 4.
  15. http://www.english4today.com
  16. http://www.fiskalnisavet.rs
  17. http://www.imf.org
  18. http://www.mfin.gov.rs/pages/news.php?&id=7&change_lang=1s
  19. http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index. html
  20. http://www.oecd.org/sti/ict/broadbend
  21. http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
  22. http: //www.webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
периодика Национални интерес 3/2013 УДК 338.124.4:338.2(497.11) 9-36