Tema broja

DRŽAVA I SAVREMENI EKONOMSKI ODNOSI

SRBIJA U KLOPCI EKONOMSKE KATASTROFE

Sažetak

Autor ovoga rada detaljno i kritički analizira zašto je Srbija ekonomski ovde gde jeste; ko je kriv za to; i kako dalje. Najvažniji nalazi ovoga istraživanja su sledeći. Estradni ekonomisti zavaravaju narod. Stanje u ekonomiji i društvu je više nego zabrinjavajuće. Ako se najvažniji ekonomski zadaci ne ostvare u kratkom roku, a oni su oštro smanjenje budžetskog deficita i zaustavljanje rasta javnog duga, uslediće najgori scenario za državu. Antikrizne mere Vlade Republike Srbije neće dati željene rezultate, budući da ne postoji spremnost vladajuće koalicije da se energičnije i doslednije opredeli za dublje i temeljne reforme javnog sektora. Ne mogu se više odlagati reforme penzijskog, obrazovnog i zdravstvenog sistema, kao i unapređenje efikasnosti javnih investicija i subvencija. Ponuđene antikrizne mere samo privremeno odlažu probleme i zamagljuju stvarnost, ali Srbiju guraju u klopku ekonomske katastrofe. Političari ne mogu da promene ekonomsko stanje u zemlji, jer nemaju novac. Oni samo upravljaju kolektivnim emocijama društva, izbegavajući da otvoreno kažu da je država pred bankrotom.

Ključne reči:

Reference

  1. АПР, (2013), Годишњи финансијски извештај за 2012. годину, Агенција за привредне регистре, Београд.
  2. EBRD, (2013), The European Bank for Reconstruction and Deve­lopment, Annual Meeting and Business Forum, Istambul 10-11th May 2013.
  3. FAO, (2013), FAO Statistical Yearbook 2013, The foremost collec­tion of statistical data on world food and agriculture.
  4. FAO, (2013), Report: The State of Food and Agriculture 2013, FAO Council 147th Session Rome, 24 June 2013.
  5. Грк Снежана, (2012), “Друштвени ефекти изопачености модер­не економије”, Српска политичка мисао, бр. 2/2012, Инсти­тут за политичке студије, Београд.
  6. Грк Снежана, (2012), “Србија тоне у економско и друштвено безнађе”, Српска политичка мисао, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  7. Грк Снежана, (2011), “Србија у потрази за смислом будућности”, Српска политичка мисао, бр. 3/2011, Институт за поли­тичке студије, Београд.
  8. Grk Snežana, (2012), “Serbia so close, yet so far away from Euro­pe”, Megatrend Review, The international review of applied eco­nomics, Vol. 9(1)2012, Megatrend University, Belgrade.
  9. IMF, (2012), The International Monetary Fund and Europe, Refor­ming the Economic System, Press Conference Global Financial Stability Report (GFSR) Main Chapters, October, 2012.
  10. Joseph E. Stiglitz, (2012), The Price of Inequality How Today`s Dividend Society Endangers Our Future, Columbia University.
  11. Kardum Željko, (2013), “Prodaju ceste koje ste vi platili i još vas za­dužuju”, Globus, 12. jul 2013,
  12. Министарство финансија и привреде Владе Републике Србије, (2013), Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, Београд.
  13. OECD, (2013), Renewables Information 2013, The Organisation for Economic Co-operation and Development Publishing, 26 Jul 2013.
  14. The World Bank, (2013), Food Price Watch, July 2013: Prices Con­tinue to Drop, But Food Subsidies a Concern, Latest issue: July 2013, N° 14, Volume 4.
  15. http://www.english4today.com
  16. http://www.fiskalnisavet.rs
  17. http://www.imf.org
  18. http://www.mfin.gov.rs/pages/news.php?&id=7&change_lang=1s
  19. http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index. html
  20. http://www.oecd.org/sti/ict/broadbend
  21. http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
  22. http: //www.webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2013 УДК 338.124.4:338.2(497.11) 9-36
ç