Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СРБИЈА ТОНЕ У ЕКОНОМСКО И ДРУШТВЕНО БЕЗНАЂЕ

Сажетак

Систем Србије урушава сам себе. Уколико једни те исти економски експерти буду водили државу, промене се не могу очекивати. Земља само може да иде у већи суноврат. Застрашујуће је што се данас политика схвата као шанса за напредак појединаца. Жеље за променом целокупног друштва нема. Зато је незапосленост досегнула до рекордних размера, сиромаштво расте, а један број моћника се богати. Морал већ одавно не постоји у држави Србији. Томе још више доприносе српски експерти који задужују земљу и њено становништво преко сваке мере, и истовремено прокламују реформе, које су сада само козметичке. Потребно је хитно истински кренути у реформе и престати са задуживањем. У про­тивном, нова надолазећа криза јавног дуга и неликвидности гурнуће земљу још дубље у економско и друштвено безнађе. Таква реалност ће распршити илузије о европском сну.

кључне речи:

Референце

  1. Grk S. (2011), „Srbija i svet – integracije ili igra čekanja“, ur. S.Grk, Srbija i svet – razvoj i integracije, Institut društvenih nauka, Beograd.
  2. Грк С. (2011), „Србија у потрази за смислом будућности“, Српска политич­ка мисао, бр.3/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  3. IMF (2011), World Economic Outlook, Database, September 2011.
  4. IMF (2011), World Economic Outlook, Slowing Growth, Rising Risks, September 2011.
  5. IMF (2011), Global Financial Stability Report, Grappling with Crisis Legacies, September 2011.
  6. WEF (2011), Economics for Social Good Grameen Microfinance, World Econo­mic Forum, Davos, Switzerland, January 2012.
  7. World Bank (2011), Analyzing of The World Bank, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment statistics
  8. http://www.euractiv.rs
  9. http:/www.grameenamerica.com
  10. http://www.mfin.gov.rs/pages/news.php?&id=7&change_lang=1s
  11. http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index.html
  12. http://www.webrzs.stat.gov.rs/WebSite/

   

периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 330.34+316.42](497.11) 211-228