Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA – PERSPEKTIVE RAZVOJA I EVROINTEGRACIJE

SRBIJA PRED IZAZOVIMA NOVIH INDUSTRIJSKIH KONFLIKATA

Sažetak

Celokupni, izrazito konfliktni tok rasprave o predloženim izmenama i dopunama zakona, koji su od nesporno strateškog značaja za ekonomski razvoj, mo­ra da se shvati kao upozorenje svim akterima industrijskih odnosa na sve ono što nije urađeno u procesu tranzicije, odnosno koje reforme nisu, ili nisu kvalitetno i efikasno sprovedene. U tom smislu, može se reći za sva tri aktera industrijskih odnosa da su se u proteklom periodu pokazali kao loši đaci, koji više puta, neuspešno uče, ili ne žele da nauče one lekcije koje ne idu u prilog njihovom ograničenom shvatanju sopstvenih, ali i ukupnih društvenih interesa. Zato sve njih – poslodavce, državu, sindika­te, očekuje, po ko zna koji put, ono što se u pedagogiji zove „utvrđivanje pređenog gradiva“. Pri tome, je svaki put „utvrđivanje pređenog gradiva“ socijalno i ekonomski skuplje nego prethodni put, što drugim rečima znači da se povećava i inače za većinu radnika socijalno i ekonomski nepodnošljiva cena tranzicije.

Ključne reči:

Reference

  1. Арандаренко, М. „Приватизација, тржиште рада и синдиката“, у Зборнику Улога синдиката у процесу приватизације, Центар за образовање и истраживања УГС Независност, Београд, 1999.
  2. Европска социјална повеља, Савет Европе, Канцеларија у Београду, 2009.
  3. Голубовић, З. Куда иде постоктобарска Србија (2000-2005), Службени гласник, Београд, 2005.
  4. Јефтић, М. Улога савета запослених и синдиката у заступању ин­тереса запослених у државама чланицама ЕУ, Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2011.
  5. Кривокапић, Б. Људска права, Мегатренд универзитет, Београд, 2009.
  6. Лубарда, Б. Радно право расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Правни факултет, Београд, 2012.
  7. Миленковић, Т Путеви и странпутице социјалног дијалога, Радничка штампа, Београд, 2010.
  8. Маринковић, Д. Свет рада стари изазови у новом добу, Висока струковна школа за предузетништво и Центар за индустријске односе, Београд, 2012.
  9. Стајић, Д. Тегобна транзиција, Институт за политичке студије, Бео­град, 2005.
  10. Đukić, P. „The organised world of labour in Serbia today: between econo­mic reforms and populism“, SEER, 4/2006, Dusseldorf, 2006.
PERIODIKA Politička revija 1/2014 УДК: 338.24.021.8:331.105(497.11) 69-82
ç