Изабери језик:
Тема броја

РУСКА СПОЉНА ПОЛИТИКА И СРБИЈА - ЧЛАНЦИ

СРБИЈА ИЗМЕЂУ НАТО-а И РУСИЈЕ

Сажетак

Наслов ове теме имплицира геополитички дискурс, у намери да се одговори на питања где се налази Србија данас, куда је кренула, да ли њено државно и политичко вођство уопште имају икакав стратешки план у том смислу, а нарочито где се Србија, својом вољом или без ње, може наћи у сагледивој будућности. У раду аутор не посматра проблеме искључиво кроз геополтичку оптику већ своја сазнања ослања на историјске факте и политички контекст протеклих деценија. Важне су неке крајње прагматичне политичке чињенице, које данас битно одређују међународни положај Србије и који представљају објективни контекст сваког позиционирања Руске политике према Србији. У првом плану су свакако положај Србије између два велика грозда моћи – Европске уније са НАТО и Руске Федерације.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 1-2/2009 УДК: 327(497.11):[327.51(1622.NATO)+327(470+571) 113-122