Izaberi jezik:
Tema broja

RUSKA SPOLjNA POLITIKA I SRBIJA - ČLANCI

SRBIJA IZMEĐU NATO-a I RUSIJE

Sažetak

Naslov ove teme implicira geopolitički diskurs, u nameri da se odgovori na pitanja gde se nalazi Srbija danas, kuda je krenula, da li njeno državno i političko vođstvo uopšte imaju ikakav strateški plan u tom smislu, a naročito gde se Srbija, svojom voljom ili bez nje, može naći u sagledivoj budućnosti. U radu autor ne posmatra probleme isključivo kroz geopoltičku optiku već svoja saznanja oslanja na istorijske fakte i politički kontekst proteklih decenija. Važne su neke krajnje pragmatične političke činjenice, koje danas bitno određuju međunarodni položaj Srbije i koji predstavljaju objektivni kontekst svakog pozicioniranja Ruske politike prema Srbiji. U prvom planu su svakako položaj Srbije između dva velika grozda moći – Evropske unije sa NATO i Ruske Federacije.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-2/2009 УДК: 327(497.11):[327.51(1622.NATO)+327(470+571) 113-122
ç