Tema broja

PRIKAZI

Srbija i izazovi odbrambene diplomatije

Sažetak

Prikaz knjige:

Veljko Blagojević, Srbija i izazovi odbrambene diplomatije, Medija centar Odbrana, Beograd, 2017.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2020 1/2020 УДК 351.86:341.7/.8(497.11)(049.3) 189-193
ç