Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

SRBIJA I EVROAZIJSKI GEOPOLITIČKI PROSTOR

Sažetak

Prikaz zbornika: Srbija i evroazijski geopolitički prostor (priredili Milomir Stepić, Živojin Đurić), Institut za političke stu­dije, Beograd, 2013, 446 str.

 

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2014 УДК 911.3::327(497.11) ”19/20”(082)(049. 3) 231-235
ç