Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

SRBIJA I ATLANTSKE INTEGRACIJE – PROGRAMSKO-POLITIČKI STAVOVI PARTIJA U SRBIJI PREMA NATO

Sažetak

U radu se, primenom operativne metode analize sadržaja dokumenta, istražuju politički stavovi političkih partija u Srbiji u pogledu atlantskih integracija. Cilj analize je da pokaže kako je i zašto ovo pitanje došlo na politički dnevni red u Srbiji tek po okončanju NATO agresije na SRJ 1999. i posle petooktobarskih promena 2000. godine. U periodu koji je tome prethodnio, ovo političko (vojno-bezbednosno) pitanje nije uopšte razmatrano kroz partijske dokumente. Anaizom se dolazi do zaključka da je podrška atlantskim integracijama u Srbiji kontinuirano opadala i da je danas svedena na programska opredeljena vanparlamentarnih stranaka, što ne znači da i u nekim parlamentarnim partijama ne postoje frakcije koje se zalažu za atlantske integracije.

Ključne reči:

Reference

  • Башчаревић, Иван М. “Ставови студената према ЕУ, НАТО и Хашком трибуналу”, Студенти на северу Косова и Метохије (Урош Шуваковић, Јасмина Петровић, ур. и прир), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2016, стр. 111-126
  • Булатовић, Момир, Правила ћутања, друго издање. Народна књига, Алфа, Београд, 2004.
  • Б92, “Лабус: Сарадња са НАТО једина гаранција за Србе на Косову”, Б92, 28.03.2004. Доступно на https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=03&dd=28&nav_category=11&nav_id=136648 28/09/2018
  • Двери, Програм Двери: сигурност за државу. Доступно на https://dveri.rs/sigurnost-za-drzavu 30/09/2018
  • Демократска странка, Нови дневни ред за Србију – Одбрана. Доступно на http://www.ds.org.rs/vest/odbrana 28/09/2018
  • Демократска опозиција Србије, Програм за демократску Србију. ДОС; Београд, 2000. Доступно на https://www.vreme.com/arhiva_html/502/10.html 25/09/2018
  • Драгојловић, Наташа, Сретеновић, Станислав, Ђукановић, Драган, Живојиновић, Драган (ур) Спољна политика Србије: стратегије и документи, друго издање. Европски покрет у Србији, Београд, 2011, стр. 278. Доступно на http://www.emins.org/wp-content/uploads/2017/03/Spoljna-politika-Strategije-i-dokumenta-drugo-izdanje-2011.pdf 25/09/2018
  • Гајић, Александар Саша, “Евроатлантске интеграције, Србија и Западни Балкан после `Брегзита`: геополитичке околности”, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, стр. 135. https://doi.org/10.22182/pnb.1412018.8
  • Гаћиновић, Радослав, “Војна неутралност и будућност Србије”, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, https://doi.org/10.22182/pnb.1412018.2
  • Гаћиновић, “Стратегија националне безбедности стратешки документ државе”, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2009, стр. 195-210
  • Ђукановић, Драган, Лађевац, Ивона, “Приоритети спољнополитичке стратегије Републике Србије”, Међународна политика, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 3/2009, стр. 343-364
  • Либерално-демократска партија, Преокрет. Главни одбор ЛДП, Београд, 2012.
  • Либерално-демократска партија, Другачија Србија. Главни одбор ЛДП; Београд, 2008.
  • Министарство одбране СЦГ – Сектор за политику одбране, Управа за стартегијско планирање Бела књига одбране, НИЦ “Војска”, Београд, април 2005.
  • Народна скупштина Републике Србије, Резолуција о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије. Доступно на http://www.parlament.rs/akti/doneti-zakoni/u-sazivu-od-14-februara-2007-.1034.html 25/09/2018
  • Николић, Коста, Димитријевић, Бојан, Б, Цветковић, Срђан, Гавриловић, Слободан (прир) Историја Демократске странке 1989-2009: документи. Институт за савремену историју, Службени гласник, Београд, 2009.
  • Нова странка, Програм Нове странке. Доступно на https://novastranka.rs/politika-nove/programski-manifest/ 28/09/2018
  • Нова странка, Програм Нове странке: програм нове спољне политике.. Доступно на https://novastranka.rs/politika-nove/program-nove-spoljne-politike/ 28/09/2018
  • Примаков, Свет без Русије? Чему води политичка кратковидост. Службени гласник, Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  • Ракић, Бранко, За Европу је потребно време: о преурањеном покушају успостављања европске политичке интеграције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  • Република Србија, Стратегија националне безбедности Републике Србије. Београд, октобар 2009. Доступно на http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/Strategija%20odbrane%20Republike%20Srbije.pdf 25/09/2018
  • Савић, Андрија, Ђорђевић, Ненад “Евроатлантска димензија безбедности Србије”, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2018, стр. 67-90
  • Социјалдемократска странка, Програм Социјалдемократске странке, СДС, Београд, новембар 2014.
  • Социјалистичка партија Србије, Визија Србије 2020. Главни одбор СПС, Београд, 2014.
  • Социјалистичка партија Србије, Програм Социјалистичке партије Србије. Главни одбор СПС, Београд, 2010
  • Социјалистичка партија Србије, Основе програма Социјалистичке партије Србије, усвојене на II Конгресу СПС 1992. године, Главни одбор СПС, Београд, 2003.
  • Социјалистичка партија Србије, Обнова – развој – реформе, Главни одбор СПС, Београд, 2000.
  • Социјалистичка партија Србије, Програмске основе и Статут Социјалистичке партије Србије, Главни одбор СПС, октобар 1990.
  • Српска напредна странка, Бела књига: Програмом до промена. СНС, Београд, октобар 2011.
  • Српски покрет обнове, Европска десница Србије. Шести сабор СПО, Београд, 2008.
  • Српски покрет обнове Програм Српског покрета обнове. СПО, Београд, 1993.
  • Српска радикална странка, Програм Српске радикалне странке, Београд, 2009. Доступно на https://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/program.html 30/09/2018
  • Стојадиновић, “Европа и мултиполаран свет”, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, стр. 163-175. https://doi.org/10.22182/pnb.1412018.10
  • Стратегија одбране Републике Србије, Службени гласник РС 88/2009
  • Стратегија одбране Државне заједнице Србија и Црна Гора, Службени лист СЦГ 55/2004
  • Суботић, Милован, “Безбедносни троугао: ЕУ – НАТО – Руска Федерација и позиција Србије”, Политика националне безбедности, Институт за политичке студиеј, Београд, бр. 1/2018, стр. 141-162. https://doi.org/10.22182/pnb.1412018.9.
  • ЦЕСИД, Јавно мњење Србије: политичка и друштвена ситуација у Србији, ЦЕСИД, Београд, 2016. Доступно на http://www.cesid.rs/wpcontent/uploads/2017/02/CeSID_USAID_Politi%C4%8Dke_prilike_u_Srbiji_2016.pdf 20/09/2018
  • Шуваковић, Урош, Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена. Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2014.
  • Шуваковић, Урош, “Партије у Србији и Косово и Метохија (2000-2008)”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009
  • Шуваковић, Урош, Медиицина и друштво, КОБДОМ, Ковин, 2007.
  • Шуваковић, Урош, Политичке партије и глобални друштвени циљеви, Трећи миленијум, Београд, 2004
  • Шуваковић, Урош “Фазе у остваривању доктрине `новог светског поретка`”, Смисао, Главни одбор Социјалистичке партије Србије, Београд, бр. 8-9, 1999, стр. 117-122
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2018 2/2018 УДК: 327.51NATO:329.058(49.11) 57-77
ç