Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

СРБИ У СЛОВЕНИЈИ – ДИСКРИМИНАЦИЈА НАЈБРОЈНИЈЕ МАЊИНЕ

Сажетак

Аутор у раду расправља положај Срба у Словенији у периоду након распада СФРЈ. За разлику од Словенаца у Србији, који имају статус националне мањине, Срби у Словенији који (после Словенаца) представљају најбројнију етничку заједницу, још нису добили тај статус. За разлику од далеко малобројнијих Италијана и Мађара, који су према словеначком виђењу ствари, за разлику од Срба, аутохтон народ. Словеначка држава и јавност се не обазиру на чињеницу да је статус националне мањине одређен европским стандардима и одговарајућим правним документима. И да по том основу, али и по основу историјског присуства на овом простору, Срби треба да имају статус националне мањине.

Аутор је даље у тексту утемељио тезу о историјском присуству Срба на простору данашње Словеније, и указао на геополитичку, верску, културну димензију дискриминације Срба као најбројније мањине, те пасивност матичне државе – Србије по питању положаја Срба у Словенији и очувања њиховог националног и културно-верског и језичког идентитета. Истоветан је положај Срба у Аустрији, која им такође није дала статус националне мањине. Ова тема има како научни тако и друштвени значај, а аутор је историјским методом као и методом анализе, синтезе и компарације указао на словеначку „игру“ брисања једног народа и његове колективне дискриминације.

кључне речи:

Референце

  • Вукшић, Драган „Жумберачки ускоци. Први носиоци православног идентитета и ускочко-крајишког статуса на територији Хабсбуршке монархије“, у зборнику: О идентитету Срба Крајишника (ур. Момчило Суботић и Мирко Радаковић), Удружење „Крајишки привредник“ и Институт за политичке студије, Београд, 2018, стр. 58.
  •  Лопушина, Марко, Срби у Источној Европи 2, Прометеј, Нови Сад, 2016, стр. 52.
  • Медар – Тањга, Ирена, „`Избрисано становништво` у Словенији“, у зборнику: Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља, Универзитет, Географски факултет, Београд, 2010.
  • Медар – Тањга, Ирена, „Бела Крајина српска аутохтона оаза у Словенији“, Демографија: међународни часопис за демографска и остала друштвена истраживања, Географски факултет Универзитета у Београду, 2004.
  • Радушки, Нада, „Демократски трендови, положај и права Срба у Словенији“, Српска политичка мисао, 01/2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  • Станишић, Михаило, Словенци и Југолавија, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  • Суботић, Момчило, Српска Војводина и њене мањине, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
периодика Политичка ревија 2/2019 2/2019 УДК 323.1(=163.41)(497.12)“1991/2019“ 71-87