Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

SRBI U SLOVENIJI – DISKRIMINACIJA NAJBROJNIJE MANJINE

Sažetak

Autor u radu raspravlja položaj Srba u Sloveniji u periodu nakon raspada SFRJ. Za razliku od Slovenaca u Srbiji, koji imaju status nacionalne manjine, Srbi u Sloveniji koji (posle Slovenaca) predstavljaju najbrojniju etničku zajednicu, još nisu dobili taj status. Za razliku od daleko malobrojnijih Italijana i Mađara, koji su prema slovenačkom viđenju stvari, za razliku od Srba, autohton narod. Slovenačka država i javnost se ne obaziru na činjenicu da je status nacionalne manjine određen evropskim standardima i odgovarajućim pravnim dokumentima. I da po tom osnovu, ali i po osnovu istorijskog prisustva na ovom prostoru, Srbi treba da imaju status nacionalne manjine.

Autor je dalje u tekstu utemeljio tezu o istorijskom prisustvu Srba na prostoru današnje Slovenije, i ukazao na geopolitičku, versku, kulturnu dimenziju diskriminacije Srba kao najbrojnije manjine, te pasivnost matične države – Srbije po pitanju položaja Srba u Sloveniji i očuvanja njihovog nacionalnog i kulturno-verskog i jezičkog identiteta. Istovetan je položaj Srba u Austriji, koja im takođe nije dala status nacionalne manjine. Ova tema ima kako naučni tako i društveni značaj, a autor je istorijskim metodom kao i metodom analize, sinteze i komparacije ukazao na slovenačku „igru“ brisanja jednog naroda i njegove kolektivne diskriminacije.

Ključne reči:

Reference

  • Вукшић, Драган „Жумберачки ускоци. Први носиоци православног идентитета и ускочко-крајишког статуса на територији Хабсбуршке монархије“, у зборнику: О идентитету Срба Крајишника (ур. Момчило Суботић и Мирко Радаковић), Удружење „Крајишки привредник“ и Институт за политичке студије, Београд, 2018, стр. 58.
  •  Лопушина, Марко, Срби у Источној Европи 2, Прометеј, Нови Сад, 2016, стр. 52.
  • Медар – Тањга, Ирена, „`Избрисано становништво` у Словенији“, у зборнику: Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља, Универзитет, Географски факултет, Београд, 2010.
  • Медар – Тањга, Ирена, „Бела Крајина српска аутохтона оаза у Словенији“, Демографија: међународни часопис за демографска и остала друштвена истраживања, Географски факултет Универзитета у Београду, 2004.
  • Радушки, Нада, „Демократски трендови, положај и права Срба у Словенији“, Српска политичка мисао, 01/2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  • Станишић, Михаило, Словенци и Југолавија, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  • Суботић, Момчило, Српска Војводина и њене мањине, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
PERIODIKA Politička revija 2/2019 2/2019 УДК 323.1(=163.41)(497.12)“1991/2019“ 71-87
ç