Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ И ПОЛИТИЧКИ СМИСАО ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ

СРБИ И ЈУГОСЛАВИЈА: ПОЦЕПАНИ НАРОД У ПОДЕЉЕНОЈ ЗЕМЉИ

Сажетак

Овим радом указује се да је историја Србa у Југославији, најопштије казано, представљала историју поцепаног народа у подељеној земљи. Јужнословенска подељеност долазила је од различитих религија и различитих историјских традиција југословенских народа. Историја, ма колико се историчари позивали на научну методологију и објективност, увек представља политику примењену на прошлост. Актуелни политички тренутак односи превагу над критичким приступом. Тезом о Југославији као „вештачкој“ и „версајској творевини“, створеној искључиво вољом великих сила, понавља се, тиме и легитимизује, став њених, од почетка, непријатеља и рушитеља. Тврдити да је Југославија настала искључиво вољом и напорима њених народа представља заблуду. Али, исто тако, тврдити да такве воље није било ни у најмањој мери, како код Срба, тако и других јужнословенских народа, представља не мању грешку.

кључне речи:

Референце

  • Бремер Томас, Крст и Кремљ: мала историја Православне цркве у Русији, Београд, Алтера-Просвета, 2012.
  • Екмечић Милорад, Ратни циљеви Србије 1914, Београд, Просвета, 1990.
  • Екмечић Милорад, Стварање Југославије 1790-1918, Београд, Просвета, 1989.
  • Екмечић Милорад, Срби на историјском раскршћу, Београд, Српска књижевна задруга, 1999.
  • Живојиновић Р. Драгољуб, Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 1914-1920, Београд, Службени лист СРЈ, 1995.
  • Костић Лаза, О политици о уметности I, Нови Сад, Матица српска, 1990.
  • Пашић Никола, Слога Србо-Хрвата, Београд, Време књиге, 1995.
  • Павловић Миливој, Проблеми Јужног Словенства, „Дело“, књ. 72, Ниш, 1915.Попов Нил, Русија и Србија, Београд
  • Петрановић Бранко, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд, Службени лист СРЈ, 1993.
  • Ситн-Вотсон Роберт, Како је постала Југославија – Нова Европа, бр. 13, Загреб, 1926.
  • Скерлић Јован, Слободна мисао у Србији (1911), Сабрана дела VII, Београд, 1964.
  • Станковић Ђорђе, Србија и стварање Југославије, Београд, Службени гласник, 2009.
  • Станковић Ђорђе, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Зајечар, Задужбина Никола Пашић, 1995.
  • Стојановић Љубомир, Срби и Хрвати, Београд, Штампарија „Туцовић“, 1928.
  • Сфорца Карло, Никола Пашић и уједињење Југословена, ратне и дипломатске успомене, Београд, Геца Кон, 1937.
  • Хантингтон Самјуел, Сукоб цивилизација, Подгорица, ЦИД, 1998.
  • Трубецки Н.Григорије, Рат на Балкану 1914-1917 и руска дипломатија, Београд, Просвета, 1994.
  • Трумбић Анте, Двије политике, Сплит, 1923.
  • Чалић Мари-Жанин, Историја Југославије у 20. веку, Београд, Клио, 2013.
  • Шишић Фердо, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1918, Загреб, 1920.
периодика Национални интерес 1/2019 1/2019 УДК 94(497.1)+94(=163.41)“1914/1918“ 29-48