Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA POLEMIKA, OSVRTI I PRIKAZI

SRBI I GENOCID

Sažetak

Prikaz knjige: Petar Milosavljević, Srbi i genocid, Institut za političke studije, Beograd, 2017.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2017 УДК 323.1(=163.41)“19“(049.3) 247-258
ç