Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA – KAPACITETI I PRIORITETI

SPOLJNOPOLITIČKI PRIORITETI SRBIJE

Sažetak

Spoljnopolitički prioriteti države za osnovu imaju bilo objektivne ili socijalno konstruisane opšte ciljeve i vrednosti države i društva. Njihovo precizno određivanje, u strateškom dokumen­tu poput nacionalne Spoljnopolitičke strategije, smanjuje mogućnosti za voluntarizam u spoljnopolitičkom procesu. Iako ne postoji formalna nacionalna Spoljnopolitička strategija, spoljnopolitički prioriteti Srbije određeni su 2009-2010. godine. To su: zaštita ustavnog poretka, evropske integracije, regionalna saradnja i ekonomski razvoj. Ove prioritete trebalo bi ostvarivati oslanjajući se na četiri „stuba“ spoljne politike: EU, Rusku Federaciju, SAD i NR Ki­nu. Autor u ovom radu analizira komplementarnost spoljnopolitičkih prioriteta i mogućnosti (a)simetričnog oslanjanja na „stubove“ spoljne politike. Zaključak je da se na ostvarivanju spoljnopolitičkih prioriteta u Srbiji uglavnom radi ad hoc i da se zanemaruje postojanje značajnih međusobnih nesaglasnosti između pojednih prioriteta. Kao nužna refor­ma koja bi trebalo da obezbedi preduslove za uspešno ostvarivanje spoljnopolitičkih prioriteta, izdvaja se razvoj političkih institucija i jačanje administrativnih kapaciteta države, kao i uspostavljanje hijerarhije među prepoznatim prioritetima.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Вукчевић, Дејана: Безбедност и Европска унија, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  2. Димитријевић, Војин и Стојановић, Радослав: Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.
  3. Драгојловић, Наташа; Сретеновић, Станислав; Ђукановић, Драган и Живојиновић, Драган (ур.): Спољна политика Србије: стратегије и документа, Европски покрет у Србији, Београд, 2010.
  4. Evans, Graham & Newnham, Jeffrey (eds.): Dictionary of International Relations, Penguin Books, London, 1998.
  5. Ђукановић, Драган (ур.): Савремени међународни изазови: глобална и регионална перспектива, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2008.
  6. Ђукановић, Драган и Лађевац, Ивона: „Приоритета спољнополитичке стратегије Републике Србије“, Међународни проблеми, vol. LXI, бр. 3, 2009, стр. 343-364.
  7. Ђукановић, Драган и Кнезовић, Сандро (ур.): Србија и регионална сарадња, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2010.
  8. Јефтић-Шарчевић, Невенка (ур.): Србија у савременом геостратешком окружењу, Медија центар Одбрана, Институт за међународну политику и привреду, Институт за стратегијска истраживања Минситарства одбране Републике Србије, Београд, 2010.
  9. Кнежевић, Милош: „Дилеме спољне политике. О ‘безалтернативној’ евроинтеграцији Србије“, Национални интерес, 8, бр. 2/2010, стр. 167-204.
  10. Лишанин, Младен: „Нормативни Стварни модел креирања и реализације спољне политике у политичком систему Србије“, Српска политичка мисао, vol. 31, бр. 1-2011, стр. 187-208.
  11. Лопандић, Душко и Кроња, Јасмина: Регионалне иницијативе и мултилатерална сарадња на Балкану, Европски покрет у Србији, Београд, 2010.
  12. Smith, Steve, Hadfield, Amelia & Dunne, Tim (eds.): Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford University Press, Oxford, 2008.
  13. Стојадиновић, Миша: „Србија пред изазовима“, Српска политичка мисао, 25, бр. 3-2009, стр. 213-230.
  14. Стојић Карановић, Едита и Јанковић, Слободан (ур.): Елементи стратегије спољне политике Србије, Институт за међународну по­литику и привреду, Београд, 2008.
  15. Тодоровић, Јелена: „Јачање административних капацитета као услов чланства у Европској унији“, Политичка ревија, 20, бр. 2/2009, стр. 261-276.
  16. Wolfers, Arnold: Discord and Collaboration, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1962.
PERIODIKA Politička revija 1/2012 УДК: 327(497.11) 201-212
ç