Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СПОЉНО-ПОЛИТИЧКЕ АМБИЦИЈЕ ТУРСКЕ

Сажетак

Турска жели да се створи „Нови светски поредак“, заједио са западним савезницима, у коме би она играла једну од главних у лога. У том смислу ради на томе да постане стални члан Савета безбедности ОУН, а већ је успела да други човек НАТО постане Турчин, чиме је успела да значајно наметне своје идеје и погледе овој војној организацији. Иако Турска успева да се приказује Западу као носилац „умереног исламизма“ и либерализма, она покушава да у пракси спроведе концепт исламске државе, због чега је владајућа исламистичка партија у Турској покренула уставне реформе да уведе председнички систем, у коме би председник имао овлашћења султана (световна власт), а у оквиру повратка халифата (религиозна власт) теже да је пребаце на генералног секретара Организације исламске конференције (ОИК). Сада ово место заузима грађанин Турске, Екмеледин Ихсаноглу.

кључне речи:

Референце

  1. Авинери, Шломо: “Внешняя политика Турции на пере­довой”, “Project Syndicate”, 07. 2010.
  2. Баетов, Манас: “Османизм в Турции – это экономи­ческий успех на будущее”, http://www.easttime.ru/analitic/2/6/789.html, 24.05.2010.
  3. Biševac, S.: “Turska i SAD su bliski partneri na Balkanu”, Danas, Beograd, 12. 7. 2010.
  4. Гаджиев, А. Г: “К вопросу о роли НАТО в формирова­нии региональной политики Турции на Балканах”, http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/20-07-10.htm
  5. Гаджиев, А. Г: “К вопросу о глобальных внешнепо­литических амбициях Турции”, http://www.iimes.ru/msframe_stat.html
  6. Гаджиев, А. Г: “К вопросу о решении КС Турецкой Ре­спублики по ходатайству НРП об отмене пакета кон­ституционных поправок”, http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/13-07-10a.htm
  7. Гаджиев, А. Г.: “Встреча между Р.Т. Эрдоганом и Б. Обамой в Торонто: к вопросу о проблемах в отноше­ниях между Турцией и США”, http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/30-06-10a.htm
  8. Димитријевић, Владимир: “Џихад, џихад, четир’ ноге”, Печат, бр. 124, Београд, 2010.
  9. Досымов, Ербол: “Турецкий фактор в региональной по­литике Центральной Азии”, http://www.analitika.org/article.php?story=2007020209480271
  10. Джакар, А. А.: “К вопросу об особенностях внешней политики Турции на Ближнем Востоке”, http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/22-07-10.htm
  11. “Курдски изазов влади”, Политика, Београд, 23. јул 2010, стр. 3.
  12. Милошевић, Зоран: “Турска – регионална суперсила”, Печат, бр. 98, Београд, 2010.
  13. Милошевић, Зоран: Свет без Запада, Слобомир П универзитет, Слобомир (Бијељина), 2010.
  14. Милошевић, Зоран: “Разлози обнављања османске по­литике: од кемализма до модерног неоосманизма”, Печат, бр. 99, Београд, 2010.
  15. Милошевић, Зоран: “Слабљење (економске) моћи Запада”, Национални интерес, бр. 1, Београд, 2010.
  16. Monge, Claude: “Turčija -i slam i sekularizacija”, Znamenje, št. 5 6, Petrovče, 2009.
  17. Николиш, Душан: “САД и НАТО”, Национални интерес, бр. 1, Београд, 2010.
  18. Плещунов, Ф. О.: “К вопросу о взаимодействии с му­сульманами страны и мира нового коалиционного правительства Великобритании”, http://www.nmes.ru/rus/stat/2010/19-07-10.htm
  19. “Роль Балкан во внешней политике Турции”, http://www.zarubejye.com/eko/eko htm
  20. Свирчевић, Мирослав: „Стратегијска дубина“ турске спољне политике, http://www.nspm.rs/prikazi/strategijska-dubina-turske-spoljne-politike.html
  21. Сычёва, Лидия: “Русскоговорящая Иордания”, http://www.fondsk.ru/article.php?id=3168
  22. Танасковић, Дарко: Неоосманизам повратак Турске на Балкан – доктрина и спољнополитичка пракса, Службени гласник / Службени гласник Републике Српске, Београд, 2010.
  23. “Турцию лихорадит”, http://www.kurdistan.ru/index.php?m=read&a=6707&PHPSESSID=db050472800ac5a d535fdc4804aed107
периодика Национални интерес 2/2010 УДК: 327(560) 149-166