Izaberi jezik:
Tema broja

RUSKA SPOLjNA POLITIKA I SRBIJA - ČLANCI

SPOLJNA POLITIKA SAVREMENE RUSIJE

Sažetak

Spoljna politika savremene Rusije ne podrazumeva konfrontaciju, posebno konflikt Rusije sa SAD, kao i sa bilo kojom drugom državom. Za razliku od vremena Jeljcina kada je umesto stvarnog partnerstva prihvatana čak i ponižavajuća pozicija, ekonomski i politički oporavljena Rusija stavlja do znanja da se vratila na svetsku scenu. Kao respektabilna sila ona je sada spremna da brani svoj integritet i kredibilitet aktera u svetskim poslovima. Rusija u ovom času zastupa i brani sopstvene legitimne nacionalne i državne interese, pridržavajući se normi i principa međunarodnog prava. Rusija takvom politikom jača svoj međunarodni uticaj i ugled. Brzom ekonomskom oporavku i usponu Rusije pomogao je američki militaristički pohod na svet, posebno agresija i okupacija Iraka. Američki ratovi doveli su do poskupljenja nafte i time do velikog deviznog priliva Rusije, kao jedne od najjačih energetskih sila.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-2/2009 УДК: 327(470+571)”20” 131-140
ç