Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

SPOLJNA POLITIKA – PRVE JUGOSLAVIJE (1918-1941) I DRUGE JUGOSLAVIJE (1945-1992)

Sažetak

Prikaz knjige: Miodrag D. Perić, Spoljna politika – prve Jugoslavije (1918-1941) i druge Jugoslavije (1945­-1992), Petrovac na Mlavi, 2012.

 

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2012 УДК: 327(497.1)„1918/1992“(049.3) 399-402
ç