Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKE, KNJIŽEVNE I PRAVOSLAVNE TEME

SPOLJNA POLITIKA DRUGE JUGOSLAVIJE 1968 – 1980.

Sažetak

Druga Jugoslavija, na čelu sa njenim predsednikom J.B. Titom od 1961. do 1980. godine aktivno je učestvovala u međunarodnom životu, a posebno je aktivnim učešćem u Organizaciji Ujedinjenih Nacija (OUN) i Pokretu nesvrstanih uživala veliki ugled u svetu. Smatra se da je Jugoslavija do smrti svog predsednika J. B. Tita (1980), koji je vodio svestranu spoljnu politiku i zbog toga nazivan i jednim od najvećih svetskih državnika i političara 20. veka, bila i politički uticajna država u svetu. Autor u radu analizira spoljnu politiku druge Jugoslavije od 1968. godine do smrti predsednika SFRJ Josipa Broza Tita 4. maja 1980. godine kroz aktivnosti J.B. Tita i jugoslovenske diplomatije u Organizaciji ujedinjenih nacija i Pokretu nesvrstanih.

Ključne reči:

Reference

  1. Гавранов, Велибор, Стојковић Момир, Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  2. Матес, Лео, Међународни односи социјалистичке Југославије, Нолит, Београд, 1976.
  3. Maclean, Fitzroy, Јосип Броз Тито, Младост, Загреб, Југословенска ревија, Београд, 1980.
  4. Минић, Милош, Спољна политика Југославије 1973-1979, Центар ПК СКВ за политичке студије и марксистичко образовање, Нови Сад, 1979.
  5. Петрановић, Бранко, Зечевић, Момчило, Југославија 1918-1988, Тематска збирка докумената, Издавачка организација „Рад“, Београд, 1988.
  6. Петрановић, Бранко, Штрбац, Чедомир, Историја социјалистичке Југославије, књ. 1, Радничка штампа, Београд, 1977.
  7. Стојковић, Момир, Политика и покрет несврстаности у међународним односима, Институт за политичке студије, Београд, 1984.
  8. Тепавац, Мирко, Државе, државници и страдалници: (огледи из Републике 1991-2008), Службени гласник, Београд, 2009.
PERIODIKA Politička revija 2/2016 УДК 327(497.1)“1968/1980“ 107-126
ç