Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

СПЕЦИЈАЛНИ МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ СУД ЗА ЛИБАН – ОД ОРИГИНАЛНЕ ИДЕЈЕ ДО НЕУБЕДЉИВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Тема нашег рада је настанак, структура и деловање међународног Специјалног суда за Либан, како гласи његов званичан назив, који је настао из потребе да се суди атентаторима на либанског председника владе Рафика Харирија 14. фебруара 2005. године. У друштву немалог броја међународних кривичних судова који су интензивно настајали последње две до три деценије, овај суд услед низа својих особености – довољно је поменути примера ради његов начин настанка, стварну надлежносту, као и могућност суђења у одсуству – заузима једно прилично специфично место. С обзиром да се ради о материји међународног кривичног права, јасно је да анализа мора обухватити приступ карактеристичан за обе правне области без којих се не може у целини схватити феномен међународних кривичних судова, а у оквиру те целине још прецизније мешовитих, ,,хибридних“ или ,,интернационализованих“ судова као својеврсног ,,трећег пута“ између домаћег и међународног правосуђа, којима припада и Специјални суд за Либан. Након спроведене анализе, првенствено, мада не и искључиво, нормативном методом, посебног места које заузима овај суд у друштву многих међународних судова, закључује се да је на основу веома специфичног, а хронолошки посматрано последњег у низу на међународном плану, искуства Специјалног суда за Либан, готово немогуће са сигурношћу предвидети даљи развој институционалних тенденција, особина и евентуалне праксе међународног кривичног правосуђа ad hoc типа.

кључне речи:

Референце

  • Боначић, Марин и Дијана Хрстић 2012. ,,Изванредна вијећа у судовима Камбоџе : компромисним рјешењем до правде?“, Загребачка правна ревија, 1/2012: 35-56.
  • Дајовић, Горан. 2015. Оглед о метајуриспруденцији, Правни факултет Универзитета у Београду.
  • Келзен, Ханс. 1951. Општа теорија права и државе, издање ,,Архив за правне и друштвене науке“, Београд.
  • Кривокапић, Борис, 2009. „Међународно судство данас“, Тематски зборник радова : Српско право и међународне судске институције, Београд: Институт за упоредно право.
  • Пауновић, Милан, Борис Кривокапић и Ивана Крстић. 2021. Међународна људска права, Правни факултет Универзитета у Београду
  • Тодоровић, Драган. 2010. Хизбулах: Божја партија, Београд: Институт за политичке студије
  • Фулер, Лон. 2001. Моралност права, Правни факултет Универзитета у Београду- центар за публикације.
  • Чавошки, Коста. 1998. Хаг против правде, Београд: ИКП Никола Пашић, 1998.
  • Шкулић, Милан. 2020. Међународно кривично право, Правни факултет Универзитета у Београду
  • Шкулић Милан (ур.) 2011. Ратни злочини и други основни институти међународног кривичног права, Зборник радова, АТС Београд
  • De Geouffre de la Pradelle, Geoffroy. 2009. «Tribunal pénal à caractère international, cour pénale internationale : quels enjeux pour le Liban ?», Les Cahiers de l’Orient, 2009/2, N°94.
  • Hasselind, Filip Strandberg. 2002. «The International criminal trials as a site for contesting historical and political naratives : the case of Dominic Ongwen», Social & Legal Studies
  • Hazan, Pierre, n.d. “Swiss judge delivers harsh criticism of Lebanon tribunal”, www.justiceinfo.net, приступљено 17. маја 2021.
  • Humphrey, Michael. 2011. “The Special Tribunal for Lebanon: emergency law, trauma and justice”, Arab Studies Quarterly, January 2011.
  • Lelarge, Aurelia, 2007. «Le Tribunal spécial pour le Liban», Annuaire français de droit international », volume 53.
  • Lounici, David, Scala, Damien. 2005. «Première décision de la Cour pénale internationale relative aux victimes: état des lieux et interrogations», Revue internationale de droit pénal, 2005/3, Vol. 76.
  • Serra, Gianluca. 2007. “Il tribunale speciale per il Libano : dove va la giustizia internazionale penale?”, Eurasia-Rivista di Studi Geopolitici, n°4.
  • Sorel, Jean-Marc. 2011. «Les Tribunaux pénaux internationaux – ombre et lumière d’une grande ambition», Revue Tiers Monde, 2011/1.
  • Sur, Serge. 2004. «Le conseil de sécurité : blocage, renouveau et avenir», Pouvoirs, n°109, avril 2004.
периодика Политичка ревија 3/2021 3/2021 УДК 341.645(569.3) 89-118