Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ

СОКОЛСТВО И МЛАДА БОСНА

Сажетак

Рад се бави истраживањем везе која је могла постојати између Младе Босне и соколства, пре свега у контексту спровођења Сарајевског атентата. Ауторка је дошла до закључка да су многи припадници Младе Босне у исто време били и чланови соколског покрета, а неки од њих попут Михаила Јовановића, Вељка Чубриловића и Данила Илића су и директно учествовали у спровођењу Сарајевског атентата. Направљена је дискрепанца између Сокола (као фискултурног покрета који је у позадини имао идеју панславенства и тајног војног организовања) и Младе Босне, која у својој основи није могла бити оквалификована као организација, нити као покрет, већ је представљала скуп различитих хетерогених кружока. Компаративном анализом идеологија Младе Босне и Сокола, утврђено је да су се њиховe идеје и циљеви и у великој мери подударали али се могу наћи одређени елементи који праве дистинкцију међу њима, попут метода деловања, начина организовања, структуре и односа према начину словенског уједињења.

кључне речи:

Референце

  1. Аристотел, Никомахова етика, Глобус, Загреб, 1988.
  2. Богићевић Војислав, Сарајевски атентат: писма и саопштења, Свијетлост, Сарајево, 1965.
  3. Богићевић Војислав, Сарајевски атентат – стенограм главне расправе против Гаврила Принципа и другова, Државни архив БиХ, Сарајево, 1954.
  4. Богуновић Душан, Српско соколство и Сарајевски атентат, Хрватски штампарски завод, Загреб, 1925.
  5. Брозовић Анте, Соколски зборник (60 година хрватског соколства), Графички уметнички завод „Планета“, Београд, 1934.
  6. Градојевић Михаило, О соколству, Просветно културно одељење Соколске жупе у Београду, Београд, 1924.
  7. Жутић Никола, Крајишки соколи, Удружење Срба из Крајине и Хрватске, Српско културно друштво Зора, Београд, 1998.
  8. Жутић Никола, Соколи, Angrotrade, Београд, 1991.
  9. Мацановић Хрвоје, Спорт – Соколство, Југословенска штампа, Загреб, 1933.
  10. Парежанин Ратко, Гаврило Принцип у Београду: Млада Босна и Први светски рат, Catena mundi, Београд, 2014.
  11. Рашо Небојша, Српски соко: прилози за историју соколства, Српски соко, Херцег Нови, 2011.
  12. Симеуновић Драган, „Гаврило Принцип – херој или терориста?“, у зборнику: Сто година од почетка Првог светског рата – историјске и правне студије (приредили: Јован Ћирић, Мирослав Ђорђевић), Институт за упоредно право, Интермекс, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
  13. Соколски велеиздајнички процес 1915-1916, Загреб 1927.
  14. Черовић Божо, Босански омладинци и Сарајевски атентат, Трговачка штампарија, Сарајево, 1930.
  15. Austro-Magyar Judical Crime: Persecutions of the Jugoslavs, (political trials 1908-1916), The Jugoslav Committee in North America, Chicago, 1916.
  16. Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Filozofija povijesti, Zagreb, Naprijed, 1996.
  17. Kerry Paul, Friedrich Schiller: playwright, poet, philosopher, historian, Peter Lang, Oxford, New York, 2007.
  18. Lampe John, Mazower Mark, Ideologies and national identities: the case of twentieth-century Southeastern Europe, Central European Univ. Press, Budapest, 2004.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 796:061.237]:329.78(497.1) 67-82