Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СОЦИОЛОШКО-ПОЛИТИКОЛОШКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЈМА СИРОМАШТВА

Сажетак

Често се сиромаштво идентификује као релативно трајна друштвена појава и карактеристика свих епоха у развоју људског друштва. Промјенљивост сиромаштва огледала се у његовим различитим карактеристикама у зависности од конкретног временског контекста и пређених ступњева развоја друштва. Усљед таквог приступа овом мултидимензионалном социјалном феномену и данас присутне полемике о: дефинисању сиромаштва, начинима мјерења, различитим теоријским перспективама, и присутном дилемом која је попримила и филозофску етикету, ко је одговоран за сиромаштво, појединац или друштво? У овом раду пружамо селекцију теоријских приступа сиромаштву савремених аутора социолошке и политиколошке профилације. Циљ рада јесте извођење јасних класификационих критеријума за разврставање приступа сиромаштву на основу постојећих теоријских перспектива о феномену сиромаштва. Такође, у раду је постављено низ социјалних, политичких, економских па и моралних аргумената усљед којих се намеће неопходност ревидирања и категорисања постојећих и креирање нових теоријских полазишта о сиромаштву.

кључне речи:

Референце

  1. Аткинсон, Ентони Барнс: Сиромаштво у Европи, Блеквел издавач, Масачусетс, САД, 1998.
  2. Беланд, Даниел: Несигурност, грађанска права, и глобализација: Вишеструка лица државног протекционизма, Америчка социолошка асоцијација, САД, 2005.
  3. Вуковић, Дренка и Чекеревац, Ана: „Социјална политика и држава благостања“, у Зборнику радова Социјална политика и држава благостања, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 225.
  4. Гиденс, Ентони: Социологија, Економски факултет, Београд, 2003.
  5. Дини, Aл: Сиромаштво од ортодоксних до хетеродоксних приступа: Методолошка компаративна студија, Универзитет Калифорнија, Риверсајд, САД, 2009.
  6. Илић, Владимир: Стратегија за смањење сиромаштва у процесу транзиције на примеру Србије, Просвета, Београд, 2009.
  7. Јанковић, Стефан: „Улога културних и структуралних чинилаца у објашњењу маргиналног друштвеног положаја у САД, домети и дилеме“, Социлогија, Зборник радова, Београд, 2012.
  8. Јанковић, Угљеша: Социјална инклузија сиромашних у Црној Гори, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  9. Кербо, Харолд: Социјална стратификација: Социјална стратификација у историјској и компаративној песпективи, уређено у Бостону: WCB/Mekgrav-hil, 1996.
  10. Клерк, Керин: „Евалуација концепта социјалне искључености кроз развојни дискурс“. Европски журнал развојних истраживања, 11,но2 (Децембар) 176-199, 1999.
  11. Кочовић, Драгослав: Социјална политика, Комино траде, Краљево, 2000.
  12. Лакићевић, Душан: Социјална политика, Савремена администрација, Издавачко штампарско предузеће, Београд, 1991.
  13. Лакићевић, Мира: Социјални развој и планирање, Чигоја штампа, Београд, 2008.
  14. Леон-Гереро, Aнa: Социјални проблеми заједница, политика и социјална акција, Пине Фореде Прес, Калифорнија, 2005.
  15. Луис, Оскар: Дјеца из Санчеза, Рандом кућа, Њујорк 1961.
  16. Луис, Оскар: Смрт у породици Санчез. Хармондсворт: Пингвин, 1969.
  17. Милосављевић, Милосав: Девијације и друштво, Драганић, Београд, 2003.
  18. Павловић, Зоран: Међународне владине организације и УНЕСKО, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Правни факултет, Нови Сад, 1993.
  19. Рајт, Ерик Олин: Визије реалистичних утопија, Факултет политичких знаности, Свеучилиште у Загребу, Загреб, 2011.
  20. Силвер, Хилари: „Реконцептуализација социјалних недостатака: Три парадигме социјалне искључености“. У Социјална искљученост: Реторика, реалност, одговорност, приредили Гери Роџерс, Чарлс Гор и Хозе Б. Фигуередо. Женева: ИЛО, 1996.
  21. Спикер, Пол: Социјална политика – теорија и пракса, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2013.
  22. Стојановић, Ђорђе и Деспотовић, Љубиша: „Дискурзивно трансформисaње концепта благостања“. Српска политичка мисао, 46(4), 2014, стр. 11- 34.
  23. Хараламбос, Михаел и Холборн, Мартин: Социологија, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
  24. Харви, Михаел и Рид, Дејвид: „Култура сиромаштва: Идеолошка анализа“. Социолошка перспектива, Универзитет Невада, Колеџ за yмјетност и науку, НВ 89577-0067. 1992, стр. 272.
  25. Чекеревац, Aнa: Међународна социјална политика, Леком штампа, Београд, 2005.
  26. Џордан, Бил: Теорије сиромаштва и социјалне искључености, Блеквел издавачи, ВБ, 1996.
  27. Шућур, Зоран: Сиромаштво, теорије, концепти и показатељи, Правни факултет, Свеучилиште у Загребу, Загреб, 2001.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 316.344.7:304 331-351