Tema broja

IZAZOVI SOCIJALNE POLITIKE U TRANZICIONIM DRUŠTVIMA

SOCIODEMOGRAFSKI FAKTORI KOJI UTIČU NA ZAPOŠLЈAVANЈE GLUVIH I NAGLUVIH OSOBA

Sažetak

Zapošljavanje i rad predstavljaju poslednju fazu profesionalne rehabilitacije. Prema Konvenciji 159 o Profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa ometenošću, svrha profesionalne rehabilitacije je zadržavanje odgovarajućeg zaposlenja, napredovanje u radnom procesu, odnosno stvaranje uslova za integraciju ovih osoba u društvo. Cilj istraživanja je utvrđivanje sociodemografskih faktora koji utiču na uključivanje gluvih i nagluvih osoba u radni proces. Uzorak je činilo 210 ispitanika, 140 iz tipične populacije i 70 gluvih i nagluvih zaposlenih u otvorenoj privredi (građevinske firme, štamparije, zdravstvene ustanove, kozmetički i frizerski saloni, perionice, magacini itd.), i u zaštitnim radionicama (DES u Kajmakčalanskoj i Kumodraškoj ulici). Ispitanici tipične populacije predstavljaju prvi poduzorak, a gluve i nagluve osobe drugi poduzorak koji će se deskriptivno, tabelarno i grafički prikazati. Sociodemografski podaci su prikupljeni iz radnog dosijea ili od samih ispitanika. Za potrebe prikupljanja podataka korišćena je Ska­la za procenu odnosa čujućih osoba prema zapošljavanju gluvih i nagluvih radnika. Skala se sastoji iz tri supskale: Supskala opštih stavova o zapošljavanju G/N osoba (7 ajtema), Supskala za procenu radnih kompetencija G/N osoba (22 ajtema) i Supskala za procenu socijalnih kompetencija G/N osoba (16 ajtema). Istraživanje je pokazalo da su sociodemografski faktori koji utiču na uključivanje gluvih i nagluvih osoba u otvorenu privredu tip preduzeća, pol, starosna dob i stepen obrazovanja.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Андрејевић Душанка, Међународна искуства и савремене тенденције у професионалном оспособљавању, самозапошљавању и запошљавању особа са посебним потребама, Завод за тржиште рада, Београд, 2000.
  2. Гајин Саша, Дискриминација особа са инвалидитетом, Центар за унапређење правних студија, Београд, 2009.
  3. Colin Bames, Geoffrey Mercer, “Disability, work, and welfare challenging the so­cial exclusion of disabled people”, Work, Employment & Society, 19/2005, стр. 527-545.
  4. Forrester-Jones Rachel, Jones Samantha, Heason Sophie, “Supported Employ­ment: a Route to Social Networks”, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, British Institute of Learning Disabilities, Wiley, no. 17/2004, стр. 199-208.
  5. Foster Susan, MacLeod Janet, “Deaf people at work: assessment of communica­tion among deaf and hearing persons in work settings”, International journal of audiology, British Society of Audiology, London, no. 42/2003, стр. 128-139.
  6. Hyde Marcus, “From Welfare to Work? Social Policy for Disabled People of Work­ing Age in the United Kingdom in the 1990s”, Disability & Society, Unitedpress, London, 2000, no. 15, стр. 327-341.
  7. International Disability Rights Monitor, Regional Report of Europe, Chicago, 2007.
  8. Kramer Sophia, Kapteyn Theo, Houtgast Tammo, “Occupational performance: Comparing normally hearing and hearing-impaired employees using the Am­sterdam Checklist for Hearing and Work”, International journal of audiology, British Society of Audiology, London, no. 45/2006, стр. 503-512.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2017 УДК 331.5.024.5-056.263 63-76
ç