Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

SOCIJALNO-POLITIČKA SUŠTINA FEBRUARSKE REVOLUCIJE 1917. GODINE

Sažetak

Prikaz knjige: Sava Živanov, Pad ruskog carstva II, Nolit, “More“, Beograd 2007.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-2/2009 340-354
ç