Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

SOCIJALNO-EKONOMSKE PRILIKE U SRBIJI OD XVI VEKA DO 1918. GODINE

Sažetak

Rad je posvećen analizi socijalnih, ekonomskih i političkih prilikama srpskog naroda u periodu osmanske vladavine nad Srbima i borbi srpskoga naroda za nacionalno i socijalno oslobađanje od vekovnog ropstva. Osmansko carstvo, u osvojenim srpskim zemljama, nametnulo je dekadentan privredni, politički i kulturni poredak. Time su do tada sva dostignuća bila potrta, i od toga vremena ovaj deo Evrope zaostaje u razvoju u odnosu na Zapadnu Evropu. U istom periodu na ostalom delu slobodne Evrope, na osnovama prosvetiteljstva, uspešno se razvijaju sve sfere društvenog života. U slobodnom zapadno-evropskom ambijentu razvijana je duhovnost, a naučna otkrića su vrlo brzo imala primenu u praksi što je ovom delu Evrope obezbedilo napredak u svakom pogledu. Za to vreme, na prostorima naših zemalja vođena je pre svega, borba za nacionalno i socijalno oslobađanje od vekovnog ropstva. Na Zapadu Evrope razvijano je industrijsko društvo koje je obezbeđivalo napredak i razvoj, a ovaj deo Jugoistočne Evrope zaostajao i imao karakter nerazvijene evropske periferije. Od toga perioda srpska društvena zajednica u post-otomanskom razdoblju ima specifičan razvoj i zavisnu poziciju u međunarodnoj podeli rada koja se oseća do danas.

Ključne reči:

Reference

  • Јагодић Милош, Насељавање Кнежевине Србије 1861-1880, Историјски институт, Београд, 2004.
  • Јанковић Драгослав, О политичким странкама у Србији XIX века, Просвета, Београд, 1951.
  • Крестић Василије, Љушић Радош, Програми и статути српских политичких странака до 1918. године, Књижевне новине, Београд, 1991.
  • Мандић Б. Петар, Југославија илузија или визија, ЛОМ, Београд, 2002.
  • Марковић Светозар, Србија на истоку, Просвета, Београд, 2016.
  • Мари Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815-1941, Kлио, Београд, 2004.
  • Његован Драго, Присаједињење Војводине Србији, Музеј Војводине, Нови Сад, 2004.
  • Прота Матија Ненадовић и његово доба – Кочина крајина 1788-1791, САНУ, Београд, 1978.
  • Стојановић Трајан, Балканска цивилизација, Центар за геопоетику, Београд, 1995.
  • Статистички преглед Краљевине Југославије по бановинама, попис 1921, Београд, 1931.
  • Терзић Предраг, Слобода у сенци круне: Србија између народне суверености и политичког елитизма, Завод за уџбенике, Београд, 2018.
  • Ћоровић Владимир, Илустрована историја Срба, Књига пета, Политика, Народна књига, Београд, 2006.
PERIODIKA Politička revija 2/2019 2/2019 УДК 316.42+338(497.11)(091)“15/1918“ 229-253
ç