Izaberi jezik:
Tema broja

MEĐUSEKTORSKI PRISTUP SOCIJALNOJ ZAŠTITI KAO PREDUSLOV NJENOG SPROVOĐENJA

SOCIJALNI RAD U JAVNOM DISKURSU U BOSNI I HERCEGOVINI

Sažetak

Socijalni rad u Bosni i Hercegovini kao relativno mlada profesionalna djelatnost različito je prihvaćena od strane institucija, radnih organizacija i javnosti. Iako izgleda da je društveni značaj ove profesije neosporan i da postoji izrazita potreba za postajanjem ove profesionalne djelatnosti, u praksi se javljaju manja ili veća nerazumijevanja, predrasude i stereotipi. Na ovaj način socijalni radnici kao stručnjaci su izloženi nerazumijevanju, što vodi ka čestim neutemeljenim kritikama i profesionalnom neuvažavanju.

Predrasude o socijalnom radu se odnose na društvenu ulogu i prirodu, ali najviše su izražene u poimanju funkcije socijalnog rada. Bez obzira da li su imali iskustvo ili ne, većina građana ima određenu sliku o tipičnom socijalnom radniku. Tim povodom su se u istraživanju ispitivali stavovi i percepcija bosanskohercegovačke javnosti o ulozi i važnosti socijalnog rada u Bosni i Hercegovini.

Kako na formiranje pozitivnih ili negativnih stavova javnosti utječe i način izvještavanja medija o profesiji socijalnog rada i aktivnostima socijalnih radnika, u cilju objektivne elaboracije teme rada, putem polustruktiranog intervjua ispitana su profesionalna iskustva novinara (N=5) i socijalnih radnika (N=5) koji su imali iskustva u komunikaciji s medijima.

Došlo se do zaključka da bosanskohercegovačka javnost nema dovoljno saznanja o profesiji socijalnog rada i da zbog nedovoljnih informacija socijalni rad prati negativan imidž. Također, rezultati istraživanja govore da na negativno mišljenje javnosti utječe (negativno) medijsko izvještavanje o aktivnostima socijalnih radnika.

Ključne reči:

Reference

  • Knežević Mladen, „Neka razmišljanja o identitetu profesije socijalnog radnika“, Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada 10, 1, 2008, 45-60.
  • Knežević Mladen, Lauren Buttler, Public perceptions of social workers and social work in the Republic of Croatia“, International Journal of Social Welfare, 12,(1),50-60, 2003.
  • Miloslav Milosavljević, Socijalni rad na raskršću, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Mirosavljević Mladen, Odnosi s medijima, Fridrich Ebert Stiftung, Banja Luka, 2008.Branica Vanja, Jerbić, Nataša, „Percepcija profesije socijalnog rada i socijalnog radnika“, Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada 10, 1, 103-116, 2003.
  • Urbanc Kristina Etika i vrijednosti u socijalnom radu“, Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada 8, 2,153-164, 2001.
  • Šerić Nedreta, Dudić, Anida, „Percepcija socijalnog rada u Bosni i Hercegovini“. Socijalne studije.  Fakultet političkih nauka, 1 (1), 94-115, 2018.
  • Braun Virginia, Clarke, Victoria, Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3 University of West England, (2). pp. 77-101, 2006.
  • Kaufman A. V. i Raymond, G. T.,Public Perception of Social Workers: A Survey of Knowledge and Attitudes. Arete. 20, (2), 24-35, 1996.
  • Sharifi Mustafa, Prikaz-Stručni skup „Socijalni rad i javnost: komuniciranje »socijalnog«, Revija za  socijalnu politiku, 19, 2, 207-218, 2012.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2019 2/2019 УДК 364:316.64(497.6) 99-117
ç