Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

SOCIJALNI PROFILI POLITIČKIH FUNKCIONERA U GRADSKIM OPŠTINAMA U BEOGRADU I GRADU BEOGRADU

Sažetak

okalne vlasti su svakodnevno uključene u živote svih građana. Neophodno je da lokalna demokratija funkcioniše, da postoji veza između građana i lokalnih predstavnika, kao i da građani participiraju u donošenju odluka. Građani u Beogradu većinski ne prepoznaju funkcionere koji donose odluke u njihovo ime. Istraživanje socijalnih profila političkih funkcionera u gradskim opštinama i gradu Beogradu je sprovedeno u periodu od marta do avgusta 2015. godine. Indikatori koji su korišćeni za analizu socijalnih profila su: godina rođenja, rod, stepen obrazovanja i zanimanje. Istraživanje je obuhvatilo 10 od 17 gradskih opština i grad Beograd kao jedinicu lokalne samouprave. Rezultati istraživanja ukazuju na nekoliko problema. Pre svega i dalje nedovoljan broj žena na pozicijama na kojima se donose odluke. Od pozicija vodećih funkcionerskih mesta tek jedno mesto (od 22) zauzima žena. Prosečna starost političkih funkcionera iznosi 45,1 godinu, ali dosta varira od gradske opštine do gradske opštine. Od ukupnog broja političkih funkcionera (173) za koje smo dobili informaciju o stepenu obrazovanja, 109 funkcionera je završilo fakultet i ima visoko obrazovanje (63%). Srednju školu je završilo 40 funkcionera (23,1%), dok među političkim funkcionerima ima tek tri doktora nauka (1,73%). Kada se radi o zanimanjima među političkim funkcionerima najviše ima dipl. inženjera, dipl. ekonomista, dipl. pravnika i dipl. menadžera.

Ključne reči:

Reference

  1. Blais, André, „Political Participation“, in: Comparing Democracies 3; Elections and Voting in the 21st Century (eds: Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi, Pippa Norris), Sage, London, 2010.
  2. Kasapović, Mirjana, „Kandidacijski postupci u demokratskim političkim sustavima“, Politička misao, Zagreb, br. 4/2001.
  3. Sawer, Marian, „Women and Elections“ in: Comparing Democracies 3; Elections and Voting in the 21st Century (eds: Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi, Pippa Norris), Sage, London, 2010.
  4. Статут града Београда, Службени лист града Београда, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013.
  5. Стојановић, Бобан; Јовић, Никола, „Децентрализација одлучивања у граду Београду ставови грађана о учинковитости“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014.
  6. Стојановић, Бобан, „Локална демократија у Србији стање и пер­спективе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2014.

   

PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2015 УДК 352.075(497.11 Beograd):316.344 7-31
ç