Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА И ПОЛИТИКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ЕУ

Сажетак

Рад који је овде представљен садржи класификацију основних усмерења у профилисању социјалне полити­ке у Европској Унији. Овде је покушано да се деривирају општији модели социјалне политике које налазимо у оквиру чланства Европске Уније. Већи број усмерења везаних за практичне политике сведени су на једноставнију класификацију основних модела социјалне политике. С овим моделима у вези донети су и општи закључци у вези потребних реконструкција усмерених ка јединственој социјалној политици Европске Уније. Нужност централизование социјалне политике у Унији произлази из кретања ка вишем степену економске интеграције и профилисању обједињеније заједничке економске политике која има дејство на (социјалну сферу) популацију Европске Уније.

кључне речи:

Референце

  1. A. Cerami – Social Policy in Central and Eastern Europe: The Emergence of a New European Model of Solidarity?, Universität Erfurt, 2005
  2. I. Bode – Germany: Social Services, in Good Practices in Social Service Delivery in South Eastern Europe, ILO, 2004
  3. M. Moodie – England: Social Services, in Good Practices in Social Servi­ce Delivery in South Eastern Europe, ILO, 2004
  4. D. Bouget and G. Brovelli – Citizenship, social welfare system and social policies in France, European Societies, 4(2)/2002.
  5. J. Ancelin – France: Social Services, in Good Practices in Social Service Delivery in South Eastern Europe, ILO, 2004
  6. Social Europe, European Outlook, SCP and CPB, The Hague, September 2003;
  7. G. Esping-Andersen – Social foundations ofpostindustrial econo­mics, Oxford University Press, 1999.
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 304:352(4-672ЕУ) 235-252