Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ

СМИСАО ПОЛИТИЧКОГ И НОВИ ПОЧЕЦИ КОД ХАНЕ АРЕНТ

Сажетак

У овом чланку аутор аргументише у прилог специфичности политичко-филозофског пројекта Хане Арент као особене синте­зе античког и модерног искуства политичког које образује идеју о praxis-у као слободном делању. Веза између zoon politikon-а и zoon logon echon-а код Арент остварује се кроз форме “бивања-заједно” у јавној сфери, где се истовремено успостављају политички субјективитет и политичка заједница. Реч је о кретању које се првенствено одвија у димензији “будућности садашњости” у којој се идеја “нових почетака” појављује као конститутивна за услов могућности политичког. На тај начин, основна карактеристика по­литичког проналази се у започињању као одговорању на догађаје.

 

кључне речи:

Референце

  1. Arendt, Н. Between Past and Future, Penguin Books, New York, 1993.
  2. Arendt, Н. Crisis of The Republic, Harvest Book, New York, 1992.
  3. Arendt, Н. Lectures on Kant’s Political Philosophy, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
  4. Arendt, Н. The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago, 1958.
  5. Arendt, Н. On Revolution, Revised edition, Viking Compass, New York, 1965.
  6. Arendt, H. The Origins of Totalitarianism,
  7. Arendt, Н. „Understanding and Politics“, Essays in Understanding 1930-1954, ed. Jerome Kohn. New York, Haracourt, Brace and Co., 1994.
  8. Arendt, Н. „Philosophy and Politics“, Social Research 57, no.1., pp. 73-103, 1990.
  9. Arendt, H. Men in dark times, San Diego, New York, London, Haracourt Brace Jovanovich, 1968.
  10. Herzog, A. „Political Itineraries and Anarchic Cosmopolitism in the Thought of Hannah Arendt“, Inquiry 47, February, 20-41., 2004
  11. Kateb, G. „Political Action: Its Nature and Advantages“ in The Cambridge Com­panion to Hannah Arendt, ed. Dana Villa, Cambridge University Press, Cam­bridge, 2000.
  12. Villa, D. Arendt and Heidegger: The Fate of the Political, Princeton University Press, Princeton, 1996.
  13. Wolin, S. „Norm and Form: The Constitutionalizing of Democracy“, in Athenian Political Thought and the Reconstruction of American Democracy, Euben P., Ober J and Wallach J, Cornell University Press, Ithaca, 1994.
  14. Hill, M.A. ed. Hannah Arendt The Recovery of The Public World, Martin’s Press, New York, 1979.
  15. Kielmansegg, P.G., Mewes, H. Glaser-Schmidt, Hannah Arendt and Leo Stra­uss, Cambridge University Press, 1995.
  16. Duhaček, D. ed. Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arent, Feministička izdavačka kuća, Beograd, 2001.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 321.01 263-276