Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СМИСАО И ПОСЛЕДИЦЕ „МАСТРИХТА“, НЕМАЧКА И СРБИЈА У КОНТЕКСТУ ПРИМЕНЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА

Сажетак

Пре двадесет година је донет Уговор из Мастрихта (или Уговор о Европској унији). Уговор из Мастрихта је утицао на распад СФРЈ, сецесију Хрватске и Слове­нце али и на нови, доминантан положај СР Немачке у Европи. Ипак, СР Немачка никада у потпупности није усвојила одредбе Уговора из Мастрихта. Напротив, пресуде Савезног уставног суда СР Немачке су јасно одредиле да немачко национално право има првенство у односу на право ЕУ. У том контексту, Република Србија мора да извуче поуке и поступи слично као и СР Немачка приликом имплементације права ЕУ, али и међународног права када се ради о преговорима у вези са КиМ.

 

кључне речи:

Референце

  1. Craig P., De Burka G., The Evolution of EU Law, Oxford University Press, 2011.
  2. Кошутић Б., Основи права Европске уније, Правни факултет, Београд, 2009.
  3. Новчић Ж., Гајић Д., ‘’Уставни идентитет као ограничење европске интеграције – Случај ‘Лисабон’ пред немачким Савезним уставним судом’’, зборник Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније, приредили Димитријевић Д., и Миљуш Б., Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2010.
  4. Васиљевић М., Компанијско право: Право привредних друштава Србије и ЕУ, Службени гласник, Београд, 2007.
  5. Јовановић М., Европска економска интеграција, Економски факултет, Београд, 2006.
  6. Динан Д., Мењање Европе – Историја Европске уније, Службени гласник, Београд, 2010.
  7. Динан Д., Све ближа Унија, Службени гласник, Београд, 2009.
  8. Лопандић Д., Оснивачки уговори Европске уније, Канцеларија за придруживање Србије и Црне Горе Европској унији, Београд, 2003.
  9. Лопандић Д., Јањевић М., Уговор о Европској унији, од Рима до Мастрихта, Београд, 1995.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 34(4-672EU):341 293-301