Izaberi jezik:
Tema broja

STUDIJE

SLOBODA KAO UNIVERZALNA VREDNOST

Sažetak

U ovom radu prezentovano je definisanje pojma sloboda sa filozofsko pravnog aspekta, kao i analiza najznačajnijih unutrašnjih i međunarodnih pravnih akata koji se bave problematikom ljudskih sloboda i slobode u opštem smislu kao univerzalne vrednosti. Uvažavajući interdisciplinarni pristup ovom pro­blemu, sloboda se može definisati kao prirodno pravo čoveka da svojim voljnim radnjama vrši izbor sadržine i način svoje delatnosti u različitim područjima individualnog i zajedničkog života, ali tako da, držeći se pravednog zakona i tolerancije kao izraza kulture razuma, ne vređa istu i jednaku slobodu drugih.

Ključne reči:

Reference

  1. Марковић, М., Слобода и пракса, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997,
  2. Бјукенен, Џ., Четири огледа о слободи, Филип Вишњић, Београд, 1992,
  3. Закарија, Ф., Будућност слободе неолиберална демократија код куће и у свету, Дан Граф, Београд, 2004,
  4. Ролс, Џ., Теорија правде, ЦИД, Службени гласник, Подгорица-Београд, 1998,
  5. Милтон, Ф., Капитализам и слобода, Н. Сад, Глобал бук, 1998
  6. Хајек, Ф.А., Право, законодавство, слобода –  нови поглед налибералне прин­ципе правде и политичке економије, ЈП Службени лист СРЈ, Београд, ЦИД, Подгорица, 2002.
  7. Хајек, Ф. А., Поредак слободе, Глобал бук, Нови Сад, 1997.
  8. Српска политичка мисао бр. 3-4/1997.
  9. Правни живот, бр. 1-2, Београд, 2008.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2009 УДК: 123.1+342.72/.73 245-262
ç