Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СКАНДАЛ „КЕМБРИЏ АНАЛИТИКА“ – НОВИ ИЗАЗОВ У ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ?

Сажетак

У овом раду је анализирана афера у вези са компанијама Фејсбук и Кембриџ аналитика, у светлу нове Уредбе ЕУ у области заштите података (GDPR). Анализа је показала да постоји велика потреба за ефикаснијом заштитом личних података корисника на интернету. Такође, анализа је показала на који начин су вршене злоупотребе личних података. С обзиром да се нова Уредба може примењивати и ван граница Европске уније, у вези са њеном екстериторијалном применом указано је на неколико кључних проблема. Прво, утврђено је да у пракси постоје тешкоће у вези са спровођењем Уредбе. Друго, анализа је показала да се у случају екстериторијалне примене Уредбе јавља проблем сукоба јурисдикција. Треће, нису довољно развијени механизми за решавање сукоба закона између различитих држава. Решење представља закључивање билатералних међународних уговора између Европске уније и трећих земаља. На овај начин би се омогућила примена Уредбе и у државама које нису чланице Уније. У истраживању су коришћени нормативни метод и правно-логички методи индукције и дедукције.

кључне речи:

Референце

  1. Миленко Бајић, „Како је 50 милиона корисника Фејсбука несвесно увучено у тајни програм шпијунаже“, Блиц, 20.03.2018, Internet, https://www.blic.rs/vesti/svet/kako-je-50-miliona-korisnika-fejsbuka-nesvesno-uvuceno-u-tajni-program-spijunaze/cwkf67n, 09/04/2018.
  2. Балтезаревић Весна, Балтезаревић Радослав, „Заштита приватности на интернету – европски модел“, Мегатренд ревија, Универзитет Џон Незбит, Београд, Вол. 14, бр. 1/2017, стр. 241-252.
  3. Домазет Синиша, Скакавац Здравко, „Добросуседски односи на Балкану као услов за приступање Европској унији: препрека или добра пракса?“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2016, стр. 139-155.
  4. Ђукић Дејан, „Заштита података о личности са освртом на ново законодавство Еврoпске уније у овој области“, Правни записи, Универзитет Унион, Београд, Год. VIII, бр. 1/2017, стр. 49-60.
  5. Ђурић Милорад, Глобалне комуникације и светско друштво: проблем легитимацијског дефицита, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 02/2016, 43-59.
  6. Каурин Тања, Ануцојић Драган, Скакавац Здравко, „Дифузија моћи у сајберпростору: изазов или претња безбедности“, у монографији: Савремени изазови међународне безбедности, (приредио: Слободан Марковић), Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Универзитет Унион, Београд и Центар за међународне студије, Загреб, 2017, стр. 141-168.
  7. Танјуг, „Тајани: Европски парламент ће спровести истрагу о злоупотреби података са Фејсбука“, Блиц, 20.03.2018, Internet, https://www.blic.rs/vesti/svet/tajani-evropski-parlament-ce-sprovesti-istragu-o-zloupotrebi-podataka-sa-fejsbuka/cfs6hb1, 08/04/2018.
  8. Танјуг, „Трампов тим је украо податке 50 милиона људи на Фејсбуку да би победио на изборима, Блиц, 19.03.2018. Internet, https://www.blic.rs/vesti/svet/trampov-tim-je-ukrao-podatke-50-miliona-ljudi-na-fejsbuku-da-bi-pobedio-na-izborima/yt5y2y0, 08/04/2018.
  9. Baltezarević Vesna et al., “Human need for communication in the system of virtual organizations”, Egyptian Computer Science Journal, Vol. 40, No. 1/2016, стр. 53-60.
  10. BBC news, „Afera Fejsbuk-Kembridž analitika: Šta sve znamo do sada“, Internet, https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/afera-fejsbuk-kembridz-analitika-sta-sve-znamo-do-sada/, 08/04/2018.
  11. Boyd Danah, Hargittai Eszter, Facebook privacy settings: Who cares?, Internet, http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3086/2589, 25/04/2018.
  12. De Hert Paul, Czerniawski Michal, “Expanding the European data protection scope beyond territory: Article 3 of the General Data Protection Regulation in its wider context”, International Data Privacy Law, Oxford University Press, Oxford, Vol. 6, No. 3/2016, стр. 230–243.
  13. Keller Daphne, The Right Tools: Europe’s Intermediary Liability Laws and the 2016 General Data Protection Regulation., 2017. стр. 22-26. Internet, https://law.stanford.edu/publications/the-right-tools-europes-intermediary-liability-laws-and-the-2016-general-data-protection-regulation/, 25/04/2018.
  14. Kosinski Michal, Stillwell David, Graepel Thore, “Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior”, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 110, No. 15/2013, стр. 5802-5805.
  15. Kuner Christopher, “Extraterritoriality and Regulation of International Data Transfers in EU Data Protection Law”, International Data Privacy Law, Oxford University Press, Oxford, No. 5/2015, стр. 235-245.
  16. Lampe Cliff, Ellison Nicole, Steinfield Charles, Changes in use and perception of Facebook, Internet, http://www-personal.umich.edu/~enicole/LampeEllisonSteinfield2008.pdf, 25/04/2018.
  17. Nauka kroz priče, „Pet dimenzija Kembridž analitike“, Internet, https://naukakrozprice.rs/pet-dimenzija-kembridz-analitike/, 06/04/2018.
  18. Norberg Patricia, Horne Daniel, Horne David, “The privacy paradox: Personal information disclosure intentions versus behaviors”, Journal of Consumer Affairs, George Washington University School of Business, Vol. 41, No. 1/2007, стр. 100-126.
  19. Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of the council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
  20. Rustad Michael, Kulevska Sanna, “Reconceptualizing the Right to Be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow”, Harvard Journal of Law & Technology, Harvard Law school, Cambridge, Vol. 28, No. 2/2015, стр. 349-417.
  21. Tportal.hr, „ФБ пребацио 1,5 милијарду корисника ван досега нових прописа“, Б92, 19.04.2018, Internet, https://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2018&mm=04&nav_id=1383424, 01/05/2018.
  22. Young Alison, Quan-Haase Anabel, “Privacy protection strategies on Facebook: the Internet privacy paradox revisited”, Information, Communication & Society, UK, No.. 16(4)/2013, стр. 479-500.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 342.721:004.738.6 115-133