Izaberi jezik:
Tema broja

DEMOKRATSKI KAPACITET POLITIČKIH INSTITUCIJA SRBIJE

SISTEM UREĐENJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Ekonomski i privredni razvoj poslednjih decenija kao i ubrzana industrijalizacija i tehničko tehnološki napredak uz primenu novih tehnologija i povezivanje svih zemalja u evropske i svetske ekonomske, privredne, saobraćajne i druge tokove zasnovanim, u prvom redu, na dostignućima tehnike i nauke doveo je do određenog stepena i nivoa zagađenosti osnovnih prirodnih resursa živog sveta. To je nametnulo potrebu da sva ova zbivanja i promene moraju biti obuhvaćene i sadržajem određenog sistema pravnih normi kao dela ukupnog društvenog sistema. Taj bi sistem pravnih normi utvrdio uslove, način, postup­ke i kriterijume za korišćenje novih tehnologija bez čega nema privrednog i društvenog razvoja svake pojedine zemlje, kao i napretka celog čovečanstva, ali koji bi doveo do smanjenja ili ograničenja oblika i vi­dova zagađenja ili ugrožavanja životne sredine u celini ili pojedinih njenih segmenata, odnosno koji bi doveo do “održivog razvoja’’. Upravo zbog velikog značaja uređivanja, unapređenja i zaštite životne sredine u celosti ili pojedinih njenih segmenata: vode, vazduha, zemljišta, flore i faune i međunarodna zajednica je putem više univerzalnih (pod okriljem OUN) ili regionalnih (Savet Evrope i Evropska unija) pravnih akata postavila pravne standarde u ovoj oblasti koje su pojedine zemlje, pa tako i naša zemlja, dužne da inplementiraju u svoje nacionalno zakonodavstvo kao jedan od atributa pravne države. To je osnova za određenje Srbije kao države u kojoj se čvrsto štiti princip održivog razvoja. Upravo o ovim pravnim standardima koje je i naša država inplementirala tokom 2005. godine donošenjem novog ”ekološkog” zakonodavstva.

Ključne reči:

Reference

    1. Јовашевић Драган: Заштита животне средине, Београд, 2005.
    2. Драган Јовашевић: Лексикон кривичног права, Београд, 2006.
    3. Ракић Миле, Ђорђевић, М. Јовашевић Драган: Демократија и животна средина, Београд, 2008
    4. Црнобрња Михаило: Човек и животна средина и еколошки развој, Београд, 1989.
    5. Ракић Водинелић В.: Право заштите животне околине, Београд, 1997.
PERIODIKA Politička revija 3/2009 УДК: 502(497.11) 87-110
ç