Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ŠEZDESETOSMAŠI, NOVI DRUŠTVENI POKRETI I POTIRANJE KLASIČNE PODELE NA LEVICU I DESNICU U POSTMODERNOM DOBU

Sažetak

Rad razmatra „plišanu revoluciju“ iz 1968. g. i tuma­či njene posledice. Pokret iz `68. se razume kao mali postmoderni protest protiv nekih rigidnosti modernističkog liberalno-demokratskog i progresivističkog nasleđa. Posledice dešavanja iz `68. su prepoznate u pojavi tkz. no­vih društvenih pokreta, koji raspoložu novim postmodernim strategijama društvene borbe. Od novih društvenih pokreta posebno se u razmatranje uzima ekološki pokret, te se pokazuje kako on logikom svojih akcija prevazilazi klasičnu podelu političkog polja na levicu i desnicu. Rad konačno zaključuje da će se u postmodernom dobu u kojem ži­vimo potpuno izmešati klasične modernističke političke ideologije i ideje stvarajući nove političke blokove od kojih nijedan više neće biti klasično-levičarski (revolucija) ili klasično desničarski (restauracija) kao u vreme Francuske revolucije, već ćemo imati novu postmodernu situaciju koju će, mesto opozita levice i desnice, obeležiti opozit centra i margina.

Ključne reči:

Reference

  1. Beke-Bramkamp, Ralf, Robert Owen Kommunitarismus als Weg zu einer gerechteren Gesellschaft, Münster, 1989.
  2. Бобио, Норберто, Десница и певица, ЦИД, Подгорица, 1997.
  3. Цветићанин, Невен, Процес конституисања политичке и друштвене елите у српском друштву- проблем дисконтинуитета и „флуктуирајућег легитимитета Национални интерес, број 3/2010. год. VI 9
  4. Фукујама, Френсис, Крај историје и последњи човек, ЦИД. Подгорица, 1997.
  5. Хабермас, Јирген, Нова интимност политике и културе, III програм Радио Београда, број 79, 1988.
  6. Хоркхеимер, Мах, Адорно, Тхеодор, Дијалектика про­светительства, Веселин Маслеша, Сарајево, 1989.
  7. Лакер, Волтер (1999). Историја Европе 1945. 1992., Клио, Београд, 1999.
  8. Mostov, Julie, Power, Process, and Popular Sovereignty. Philadelphia: Temple Universitiy, 1992.
  9. Недовић, Слободанка, Држава благостања; идеје и по­литика. Београд: ЦЕСИД-ЦУПС, Београд, 2005.
  10. Обнова утопијских енергија, зборник, (приредио Вукашин Павловић) Истраживачко-нздавачки центар ССО Србије, Београд, 1987.
  11. Павловић, Вукашин, „Еманципаторска енергија друштвених покрета“, у: Обнова утопијских енергија (приредио Вукашин Павловић), Београд: Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Београд, 1987.
  12. Павловић, Вукашин, Поредак и алтернатива. Никшић: НИО Универзитетска ријеч, Никшић, 1987.
  13. Schmitt, Carl, Politische Theologie. Duncker und Humblot, Munchen und Leipzig, 1922.
  14. Токвил, Алексис де, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића ЦИД, Сремски Карловци-Подгорица, 1990.
  15. Wright, Anthony, D. H. Cole and Socialist Democracy. London, 1979.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2011 УДК 323.23+329.11/.12 243-260
ç