Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, POLEMIKA I OSVRTI

SELO NA MARGINAMA POLITIKE

Sažetak

Osvrt na knjigu: Dragan Marković: Selo na marginama politike, Beograd, Institut za političke studije, 2009, str. 182.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2010 УДК: 316.334.55(049.3) 459-464
ç