Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

САВРЕМЕНИ ПРОЦЕСИ АКУМУЛАЦИЈЕ И ПРИНЦИПА ИНВЕСТИРАЊА

Сажетак

Акумулација је економски најфинији и најчистији облик инвестиција. Она је трајна економска законитост. Стално потчињавање закону акумулације као економском закону прогреса капитала је овде у функцији увећања његове вредности. Овим се у први план ставља способност једног предузећа или друштва за увећавање производне основе, а то подразумева и мобилност акумулације као појавног облика раста економије. Из анализе у овоме тексту произилази закључак да су мо­дели тржишта капитала егзистентни, да се финансијска тржишта појављују као регуларни сегмент инвестиција. Низ је фактора економије који су у исто време предузетни, национални али облик економске интеграције света. Савремено светско тржиште је преовлађујући облик мада има и тржишног фундаментализма у коме је пресудна неекономска основа „владајућег модела глобализације“. Ипак капитал у савременим условима проналази могућност и значајне форме самосталног кретања и, независно од геополитичких напора, општих вредносних (са аспекта економске рационалности) тенденција. Али таквих које нису ван регуларних и нужних токова глобализације. У том контексту су и нужности интензивне друштвене акумулације у Србији и пројектовања новог модела развоја.

кључне речи:

Референце

  1. З. Бодие, А. Кане, А. Маркус, Основи инвестиција, Дататурс, Београд, 2009.
  2. Д. Шошкић, Б. Живковић, Финансијска тржишта и институције, Економски факултет, 2006.
  3. Драгомир Војнић, Инвестиције, реформе и транзиција, Хрватско друштво економиста, Загреб, 2005.
  4. Ф. Мисхки, С. Еакинс, Финансијска тржишта + институције, Мате, За­греб, 2005.
  5. Х. Варијан, Макроекономија – модеран приступ, Економски факултет, Бео­град, 2003.
  6. М. Бурда, Ч. Виплош, Макроекономија  – европски уџбеник, ЦЛДС, 2005.
  7. Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012. године, усвојена 09. 11. 2006.
  8. Оскар Ковач, Економија региона света, Мегатренд, Београд, 2004.
  9. Божидар Раичевић, Јавне финансије, Економски факултет, Београд, 2008.
  10. Георги Манкју, Принципи економије, Економски факултет, Београд, 2005.
  11. П.А. Самуелсон, В.Д. Нордхаус, Економија, Мате, Загреб, 2009.
  12. Љубисав Марковић, Сретен Сокић, Економија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  13. Ј.М. Кејнс, Општа теорија запослености, камате и новца, Култура, Београд, 1956.
  14. Посткризни модел економског раста и развоја Србије 2011-2020, август 2010.
  15. Солник Бруно, Интернатионал Инвестинг, 4тх ед. Реадинг, МА: Аддисон-Weслey,
  16. Барберис, Николас, анд Рицхард Тхалер, „А Сувey оф Бехавирал Финанце“, Ин Тхе Хандбоок оф економицс оф Финансе, ед. Г.М. Цонстантинидес, М. Харис, анд Р. Стулз, Амстердам: Елсевиер, 2003.
  17. Dimson, E., P.R. Marsh and M. Staunton, MillenniumBook II. 101 Years of invest­ment Returns, London, ABN-Amro and London Business School, 2001.
периодика Српска политичка мисао 3/2011 УДК: 330.322 101-145