Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

SAVREMENI PROCESI AKUMULACIJE I PRINCIPA INVESTIRANJA

Sažetak

Akumulacija je ekonomski najfiniji i najčistiji oblik investicija. Ona je trajna ekonomska zakonitost. Stalno potčinjavanje zakonu akumulacije kao ekonomskom zakonu progresa kapitala je ovde u funkciji uvećanja njegove vrednosti. Ovim se u prvi plan stavlja sposobnost jednog preduzeća ili društva za uvećavanje proizvodne osnove, a to podrazumeva i mobilnost akumulacije kao pojavnog oblika rasta ekonomije. Iz analize u ovome tekstu proizilazi zaključak da su mo­deli tržišta kapitala egzistentni, da se finansijska tržišta pojavljuju kao regularni segment investicija. Niz je faktora ekonomije koji su u isto vreme preduzetni, nacionalni ali oblik ekonomske integracije sveta. Savremeno svetsko tržište je preovlađujući oblik mada ima i tržišnog fundamentalizma u kome je presudna neekonomska osnova „vladajućeg modela globalizacije“. Ipak kapital u savremenim uslovima pronalazi mogućnost i značajne forme samostalnog kretanja i, nezavisno od geopolitičkih napora, opštih vrednosnih (sa aspekta ekonomske racionalnosti) tendencija. Ali takvih koje nisu van regularnih i nužnih tokova globalizacije. U tom kontekstu su i nužnosti intenzivne društvene akumulacije u Srbiji i projektovanja novog modela razvoja.

Ključne reči:

Reference

  1. З. Бодие, А. Кане, А. Маркус, Основи инвестиција, Дататурс, Београд, 2009.
  2. Д. Шошкић, Б. Живковић, Финансијска тржишта и институције, Економски факултет, 2006.
  3. Драгомир Војнић, Инвестиције, реформе и транзиција, Хрватско друштво економиста, Загреб, 2005.
  4. Ф. Мисхки, С. Еакинс, Финансијска тржишта + институције, Мате, За­греб, 2005.
  5. Х. Варијан, Макроекономија – модеран приступ, Економски факултет, Бео­град, 2003.
  6. М. Бурда, Ч. Виплош, Макроекономија  – европски уџбеник, ЦЛДС, 2005.
  7. Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012. године, усвојена 09. 11. 2006.
  8. Оскар Ковач, Економија региона света, Мегатренд, Београд, 2004.
  9. Божидар Раичевић, Јавне финансије, Економски факултет, Београд, 2008.
  10. Георги Манкју, Принципи економије, Економски факултет, Београд, 2005.
  11. П.А. Самуелсон, В.Д. Нордхаус, Економија, Мате, Загреб, 2009.
  12. Љубисав Марковић, Сретен Сокић, Економија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  13. Ј.М. Кејнс, Општа теорија запослености, камате и новца, Култура, Београд, 1956.
  14. Посткризни модел економског раста и развоја Србије 2011-2020, август 2010.
  15. Солник Бруно, Интернатионал Инвестинг, 4тх ед. Реадинг, МА: Аддисон-Weслey,
  16. Барберис, Николас, анд Рицхард Тхалер, „А Сувey оф Бехавирал Финанце“, Ин Тхе Хандбоок оф економицс оф Финансе, ед. Г.М. Цонстантинидес, М. Харис, анд Р. Стулз, Амстердам: Елсевиер, 2003.
  17. Dimson, E., P.R. Marsh and M. Staunton, MillenniumBook II. 101 Years of invest­ment Returns, London, ABN-Amro and London Business School, 2001.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2011 УДК: 330.322 101-145
ç