Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

SAVREMENE EKONOMSKE PROMENE I RAZVOJ DEMOKRATSKIH PROCESA

Sažetak

Najnovije savremene međunarodne putanje razvoja demokratije nose sa sobom objektivne procese ujedinjavanja ali i subjektivne razjedinjavanja. Na sceni je obilje političkih i, pre svega, ekonomskih uslovljenosti. Sinteza su neumitnosti tendencija kapitala koje su bezgranični prosperitet i pravi put napretka. Procesi savremene uloge države mora pratiti i adekvatan razvoj demokratskih procesa. Naravno, uz posebne koncepcije ovladavanja zemljama i regionima. Sukobe ili jedinstvo domaćih mogućnosti i međunarodnih „pogleda“ i barijera prilagođavanja međunarodnom. Sva društva su na „međunarodnom fonu“ nužnih prilagođavanja koji veoma često otvoreno nameću određene geostrateške interese. Ne retko i svetske tokove kapitala i njihov otvoreni sukob sa nacionalnim identitetom. U isto vreme civilizacija teži za što razvijenijom demokratijom, tržišnom ekonomijom i adekvatnom ulogom države. Taj neminovno je da prati i Srbija. Kapaciteti i sadržaji postojećih političkih institucija u našoj zemlji daleko su od realnosti vladajućih savremenih demokratskih oblika. Još dalje od onih formi i sadržaja koje su pretpostavka modernosti i budućnosti. Otuda je pred naučnoistraživačkim aktivnostima u okviru projekta “Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u okviru međunarodnih integracija” (Br. 179009.), u narednom petogodišnjem periodu, poseban zadatak kritički preispitati demokratske mogućnosti razvoja uz unapređenje osnovnih sadržaja reformskih procesa ka savremenosti. Ova rad je teorijski oblik ukazivanju na najvažnije probleme i dileme neposredne uslovljenosti ekonomije i demokratije i značaju države u njima.

Ključne reči:

Reference

  1. Адамовић, Љ., Интеграција и дезинтеграција светске привреде, Савремена администрација, Београд, 1987.
  2. Basle, Maurice, Systèmes fiscaux, Dalloz, Paris, 1957. i 1989.
  3. Бурда, М., Виплош, Ч., Макроекономија, Центар за либерално-економске студије, Београд, 2004.
  4. Van Xorne, S.J., Van Wachonjicz, M.J., Osnove finansijskog tržišta, Mate, Zagreb, 2002.
  5. Вулетић, В., Глобализација – мит, или стварност, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2003.
  6. Галбрајт, Х.К., Новац, Грмеч, Београд, 1997.
  7. Галбрајт, Х.К., Добро друштво, Грмеч, Београд,
  8. Друкер, П.Ф., Посткапиталистичко друштво, Привредни преглед, Београд, 1995.
  9. Кејнз, Џ.М., Општа теорија запослености, камате и новца, Култура, Бео­град, 1956.
  10. Киндлебергер, П.Ц., Алибер, З.Р., Највеће свјетске финанцијске кризе, маниje, панике и сломови, Масмедиа, Загреб, 2006.
  11. Ковач, О., Економија региона света, Мегатренд, Београд, 2004.
  12. Марковић, Љ., Капитал, економија и социјализација, Факултет политичких наука, Београд, 2004.
  13. Martinez Vasljuez, Jorge McNab, Robert, Tax systems in Transitions Economi­es, Georgia State University, 1997.
  14. Melville, Allan, Finance Act 2003, Ninth Edition, Prentice Hall, Harlonj, 2004.
  15. Наполеони, Л., Олош економија, Хеспериа Еду, Београд, 2009.
  16. Печујлић, М., Глобализација – два лика света, Гутембергова галаксија, Београд, 2002.
  17. Реинерт, Е.С., Глобална економија, Чигоја штампа, Београд, 2006.
  18. Самуелсон, П.А., Нордхаус, Д.Ж, Економија, Мате, Загреб, 2000.
  19. Сокић, С., Транзиција – илузија или будућност, Завет, Београд, 2000.
  20. Сокић, С., Економија транзиције, Завет, Београд, 2003.
  21. Сокић, С., Капитал у економији транзиције, Завет, Београд, 2005.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК: 330.34:321.7 215-235
ç