Tema broja

POLITIKOLOŠKO-TEORIJSKE I MEĐUNARODNE TEME

SAVREMENA REAFIRMACIJA MONROOVE DOKTRINE

Sažetak

Spoljna politika SAD predstavlja jednu od najvažnijih tema u današnjim geopolitičkim diskursima koji za nezaobilazno polazište uzimaju multipolarizaciju međunarodnih odnosa. Stoga će predmetno istraživanje u ovom radu biti zasnovano na ispitivanju mogućnosti savremene reafirmacije Monroove doktrine. Smisao toga je i pokušaj da se dodatno sagleda diplomatija SAD i eventualno pretpostavi njen dalji kurs u odnosu na danas pojačani uticaj Rusije i NR Kine u Srednjoj i Južnoj Americi. Prvi deo rada vezuje se za 19. vek igeostrateški kontekst američkog kontinenta koji je odredio model zapadne hemisfere (Severna, Srednja i Južna Amerika) – osnovu Monroove doktrine. Zamisao datog modela, kao jedinstvene interesne sfere SAD, u radu dobija na značaju i ocenom da je isti poslužio kao princip prilikom geostrateške podele Evrope nakon Drugog svetskog rata.U drugom delu rada sledi prikaz implementacije Monroove doktrine i uspostavljanja zapadne hemisfere putem intervencionističke politike koju su SAD sprovodile u 19. i 20. veku. Primeri pojedinih zemalja Srednje i Južne Amerike pokazuju intervencionizam zasnovan na kombinaciji ekonomske i vojne moći SAD, što je matrica prepoznatljiva i u drugim delovima sveta u kasnijem posthladnoratovskom periodu. Treći deo konkretno otkriva današnje prisustvo Rusije i NR Kine u zapadnoj hemisferi ukazujući na modele saradnje ovih zemalja sa zemljama Latinske Amerike. Zaključak je da je zapadna hemisfera SAD ponovo ugrožena, jer se u poslednje vreme beležipojačani uticaj drugih zemalja u regionu koji su SAD davno proglasile za svoju interesnu zonu.

Ključne reči:

Reference

  • Гедис Луис Џон, Изненађења, безбедност и искуство Америке – Предавања о америчкој цивилизацији и управљању, Клуб плус, 2008.
  • Давид Ђ. Дашић, Историја дипломатије-еволуција дипломатског метода, Алтера, Београд, 2012.
  • Кисинџер Хенри, Дипломатија, Клуб плус, Београд, 2011.
  • Кисинџер Хенри, Светски поредак: размишљања о карактеру држава и правцу историје, Клуб плус, Београд, 2015.
  • Џуверовић Немања, „Улога САД у друштвеним и политичким процесима у Латинској Америци током ХХ века“, Годишњак 2009, Факултет политичких наука, Београд, 2009, стр. 477-495.
  • Gurganus Julia, Russia: Playing Geopolitical Game in Latin America, CarnegieEndowmentforInternationalPeace, Washington, 2019.
  • McPhersonAlan,A Short History of U.S. Interventions in Latin America and the Caribbean, Blackwell Publishing Ltd.Hoboken, 2016.
  • Meyer J. Peter and Gracia Y. Edward, S. Foreign Assistance to Latin America and the Caribbean: FY2019 Appropriations, Congressional Research Service, Washington, 2019.
  • Monroe Doctrine; December 2, 1823, Интернет: https://avalon.law.yale.edu/19th_century/monroe.asp;
  • Renehan Ј. Edward, The Monroe Doctrine: The Cornerstone of American Foreign Policy, Chelsea House, NewYork, 2007.
  • Rabe G Stephen, „Theodore Roosevelt, the Panama Canal, and the RooseveltCorollary: Sphere of Influence Diplomacy“, A Companion to Theodore Roosevelt (Serge Ricard), Blackwell Publishing Ltd.Hoboken, 2011, p. 274-293.
  • Sullivan P.Mark, Latin America and the Caribbean: U.S. Policy Overview, Congressional Research Service, Washington, 2019.
  • Sullivan P.Mark and Lum Thomas, China’s Engagement with Latin America and the Caribbean, Congressional Research Service, Washington, 2019.
  • Thomas Jefferson on the Monroe Doctrine, Интернет: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/thomas.htm;
  • Welt Cory, Russia: Background and U.S. Policy, Congressional Research Service, Washington, 2019.
PERIODIKA Politička revija 1/2020 1/2020 УДК 32.01Monroe J.:327(73) 135-157
ç