Tema broja

PRAVO I POLITIKA

SAVETI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ODBRANU PREMA UPOREDNIM USTAVNIM REŠENJIMA

Sažetak

U radu se analiziraju i primenom komparativnog pravnog metoda međusobno upoređuju novija ustavna rešenja o savetima za nacionalnu bezbednost i odbranu u 25 evropskih, latinoameričkih, afričkih i azijskih zemalja. Cilj analize jeste da ustanovi u kom se obimu saveti normiraju u ustavima i kako se uređuju pitanja njihovog položaja, uloge, nadležnosti i sastava. Dodatna svrha analize jeste  doprinos izboru modela koji bi poslužio za kreiranje rešenja u srpskom ustavu.  Rezultati analize pokazuju da su u polovini od 50 pregledanih ustava saveti, manje ili više, detaljno uređeni i da se pretežno radi o savetodavnim telima šefa države, a ređe vlade. Osim savetodavne i koordinativne uloge, saveti u manjem broju slučajeva imaju nadležnosti za predlaganje, nadzor i odlučivanje. Sastav saveta najčešće čine funkcioneri izvršne vlasti i snaga bezbednosti, uz primere uključivanja predstavnika zakonodavne vlasti. Rezultati analize su takođe upoređeni sa zakonskim rešenjima o Savetu za nacionalnu bezbednost Republike Srbije, a u zaključku se, pored sumiranja rezultata analize, pledira za ustavno regulisanje ovog tela u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  • Димитријевић Војин, Појам безбедности у међународним односима, Савез удружења правника Југославије, Београд, 1973.
  • Дуловић Љубомир, „Савет за националну безбедност“, Војно дело, Београд, 2, 2015, стр. 105‒117.
  • Илић Предраг, „О дефинисању и дефиницијама националне безбедности“, Војно дело, Београд, 2, 2012, стр. 124‒138.
  • Јовичић Миодраг, Велики уставни системи, ИРО „Светозар Марковић“, Београд, 1984.
  • Лазић Радојица, Контрола служби безбедности у Србији, Академија за националну безбедност и Службени гласник, Београд, 2014.
  • Одлука о Савету за националну безбедност Републике Србије, Службени гласник РС, број 50/07, Internet, www.srbija.gov.rs/exfile/sr/…/odluka_o_savetu_za_nacionalnu_bezbednost_cir.doc, 26/03/2018.
  • Српска политичка мисао – Посебно издање „Дилеме уставних промена у Републици Србији“ (уредници издања Владан Петров, Дарко Симовић, Слободан Орловић и Живојин Ђурић), 2017.
  • Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 119/07 и 72/12.
  • Законом о сигурносно-обавјештајном суставу РХ (2006), Internet, www.narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/127655.html, 26/03/2018.
  • Constitutional provisions in the area of security: a comparative table. Organisation, command and democratic civilian control of the security sector, and states of exception: excerpts from 50 selected constitutions, Београдски центар за безбедносну политику, Београд, 2017, Internet, www.bezbednost.org/upload/document/constitutional_provisions_in_the_area_of_secutity.pdf, 26/03/2018.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2018 4/2018 УДК 351.86:342.4]:340.5 285-299
ç