Изабери језик:
Тема броја

УНУТРАШЊА И СПОЉНА ПОЛИТИКА

САНКЦИЈЕ КАО ИНСТРУМЕНТ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ САД: СЛУЧАЈ РУСИЈЕ

Сажетак

Међународне санкције су постале популарни инструмент спољне политике. У овом раду се са аспекта критичког преиспитивања међународних односа разматрају санкције у циљу откривања разлога њихове честе употребе фокусирајући се пре свега на однос између САД и Русије. У том смислу рад је подељен на два дела. Први део рада се бави анализом санкција као инструмента спољне политике САД, док се у другом делу рада анализирају међународне санкције против Русије. Такође, у раду се указује и на то какве последице међународне санкције Русији имају на глобалном нивоу, као и какав је положај ЕУ у свему томе.

кључне речи:

Референце

  1. Ковачевић Дамир, „Основни елементи закона о међународним рестриктивним мерама“, Војно дело, Министарство одбране Србије, Војноиздавачки завод, Београд, бр. 3/2015, стр. 155–177.
  2. Колев Драган, ,,Геополитичка моћ: прилог одређењу појма“, Цивитас: часопис за друштвена истраживања, Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“, Нови Сад, бр. 6/2013, стр. 227–251.
  3. Мијатовић Рогач Љиљана, ,,Порука у боци: изазови стратешког конципирања јавне и културне дипломатије Србије“, Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд, бр. 139/2013, стр. 142–161.
  4. Манић Михајло, Медији у глобалном друштву, Факултет за дипломатију и безбедност, Београд, 2015.
  5. Мишчевић Тања, ,,Нови теоријски правци у изучавању међународних организација“, Годишњак, Факултет политичких наука, Београд, бр. 1/2007, стр. 341–363.
  6. Новак Стјепан, ,,Уводно о санкцијама Еуропске уније“, Загребачка правна ревија, год. 2, бр. 1/2013, стр. 61–73.
  7. Таловић Виолета, Милосављевић Слађан, ,,Могућа решења украјинске кризе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2017, стр. 169–191.
  8. Уљаревић Далиборка, ,,Значај и улога толеранције у демократском друштву“, у колективној монографији: 21 Прича и демократији (прир. Далиборка Уљаревић), Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005, стр. 23–33.
  9. Шушњић Ђуро, ,,Препреке на путу разумевања, поверења и помирења“, у колективној монографији: 21 Прича о демократији (прир. Далиборка Уљревић), Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005, стр. 9–13.
  10. Drezner W. Daniel, “Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice”, International Studies Review, Oxford Academic, 1 March 2011.
  11. Edwards-Levy Ariel, “Americans Want Trump To Keep Sanctions Against Russia”, HuffPost, 04. 2017, Internet, http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-russia-sanctions-poll_us_586d736ee4b0c8575a771276, 13/08/2017
  12. Galtung Johan, “On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia”, World Politics, Cambridge University Press, 3, Apr., 1967, стр. 378–416.
  13. Healy Teresa, Mark Neufeld, “Critical Reflection on a Discipline”, Bulletin of the Canadian Political Scien­ce Association, The Canadian Political Science Association, Vol. 26, No. 1, May 1997, стр. 27–31.
  14. McAvoy E. Gregory, “Political Research QuarterlyStability and Change: The Time Varying Impact of Economic and Foreign Policy Evaluations on Presidential Approval”, Political Research Quarterly, Sage Publications, 1 Mar., 2006.
  15. Pew Research Center, Internet, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/02/most-americans-think-the-u-s-is-great-but-fewer-say-its-the-greatest/, 26/06/2017
  16. Whang Taehee, ,,Playing to the Home Crowd? Symbolic Use of Economic Sanctions in the United States“, International Studies Quarterly, JSTOR, 3 September 2011.
периодика Национални интерес 2/2017 УДК 339.545:327(73:47 0+571)“2014/2017“ 69-84