Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

SAMOSTALNOST OPŠTINE – ŠANSA ZA MLADE

Sažetak

Lokalna samouprava označava status lokalne zajednice u odnosu na državu. Autor u ovom radu ističe neophodnost da građani jednog područja upravljaju zajedno opštinom. Opštine, odnosno njeni građani moraju sami o sebi brinuti, razgovarati i unapređivati svoju privredu. Zbog toga se autor zalaže za povraćaj imovine opštinama oduzete zakonom iz 1995. godine. Opština bi, prema autoru trebalo da postane „proširena porodica“, ćelija dešavanja u društvu. Zbog toga je neophodno da se reafirmišu dobri međuljudski odnosi i kvartovska saradnja jer je otuđenje ve­liko, a međusobna komunikacija mala. Opština kroz svoje mere i akcije mora brinuti o „oživljavanju“ dobre saradnje među svim svojim građanima.

Ključne reči:

Reference

  1. Вукомановић Дијана, Реч имају грађани, Центар за демократску културу, Београд, 2002.
  2. Матић Петар, „Развој локалне самоуправе у Републици Србији’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2006.
  3. Пусић Еуген, Локална заједница, Загреб, 1963.
  4. Радивоје Маринковић, Локална самоуправа – старе и нове недоумице, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  5. Обрадовић Жарко, „Локална самоуправа у Србији’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2008.
  6. Симић Александар, Принципи модерног управљања локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2002.
  7. Стојадиновић Миша, „Србија пред изазовима’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2009.
  8. Суботић Драган, „Модели организовања и управљања у локалној заједници’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Бе­оград, бр. 2/2008.
PERIODIKA Politička revija 2/2011 УДК 352:316.35-053.81 267-274
ç