Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

САДРЖАЈ МЕДИЈСКОГ ПРОСТОРА У СРБИЈИ ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ

Сажетак

Полазећи од културолошког становишта да политички и медијски дискурс неумитно учествују у формирању националне колективне свести, у овом раду покушали смо да укажемо на заступљеност одређених медијских садржаја као стратешких средстава политичке комуникације. Критичким освртом и анализом садржаја медијског простора (првенствено локалних штампаних медија и телевизије) у Србији током 2015. године, указали смо на политику профитабилности или, у најмању руку, бездушну индиферентност према људским правима и личном достојанству човека. Наиме, политички и корпоратвни актери наставили су да прилагођавају своје комуникационе стратегије гајењу културе селебритија и таблоидизацији медијских садржаја који су суштински супротни потребама професионалног медијског извештавања, а концепт ријалитија опет је почео да се намеће као сурогат тема из свакодневног живота и садржаја обојених суровом економском реалношћу. Друштво спектакла и њему својствени закон тржишта оваплотили су се у медијској производњи среће и политизацији медијског простора, чинећи неименоване изворе главним изворима информација и величајући тематику актуелности или тзв. псеудодогађаја. На тај начин, под велом интереса различитих центара политичке и финансијске моћи, а изговором угађања интересовању публике, стратешки је спроведена скандализација медија и бескрајно заглупљивање народа. „Естетизација тривијалног“ не само да је обојила журналистички језик и избрисала границе пристојности у изражавању већ је и увела на велика врата медијску неписменост. Са друге стране, у фокус медија истовремено су стављени насиље и црне хронике, чиме је извршен девијантан утицај на систем друштвених вредности и интензивиран осећај несигурности грађана.

кључне речи:

Референце

  1. AGB Nielsen Audience Measurement, РТС најгледанији и у септембру, http://www.rts.rs/page/rts/sr/rtspredstavljа/story/267/Najnovije/2056455/RTS+najgledaniji+i+u+septembru.html/ preuzeto 16.10.2015/.
  2. Антонић, Слободан, „Пинк транзиција у Србији – шест теза за разумеванје наших културних прилика“, Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд, Бр.140/2013.
  3. Aufermann, Jörg: Kommunikation und Modernisierung, Verlag Dokomentation, Munchen-Pullach Berlin, 1977.
  4. Baym, Geoffrey, and Jeffrey P. Jones, “News Parody in Global Perspective: Politics, Power, and Resistance”, Popular Communication, 10(1-2), 2012.
  5. Бал, Франсис: Моћ медија: мандарин и трговац, Клио, Београд, 1997.
  6. Бер, Вивијен: Увод у социјални конструкционизам, Зептер, Београд, 2001.
  7. Berelson, Bernard, “The State of Communication Research”, Public Opinion Quarterly, Vol. 23, No. 1 (Spring, 1959).
  8. Beus, Jos De. “Audience Democracy: An Emerging Pattern In Postmodern Political Communication”, in: Political Communication In Postmodern Democracy, Brants, Kees and Voltmer, Katrin (eds.), Palgrave Macmillan, New York, 2011.
  9. Boyer, Dominic, “Simply the Best: Parody and Political Sincerity in Iceland”, American Ethnologist, Volume 40 (2) – May 1, 2013.
  10. Brants, Kees and Voltmer, Katrin. “Introduction: Mediatization And De-Centralization Of Political Communication”, in: Political Communication In Postmodern Democracy, Brants, Kees and Voltmer, Katrin (eds.), Palgrave Macmillan, New York, 2011.
  11. Вести. рс. Србја земља ријалитија: нова борба за рејтинг и гледаоце почиње на јесен, Види: http://www.vesti.rs/Farma/SRBIJA-ZEMLJA-RIJALITIJA-Nova-borba-za-rejting-i-gledaoce-pocinje-na-jesen.html/преузето 25.09.2015/.
  12. Vreese, de Claes H. and Elenbaas, Matthijs. “Spin And Political Publicity: Effects On News Coverage And Public Opinion”, in: Political Communication In Postmodern Democracy, Brants, Kees and Voltmer, Katrin (eds.), Palgrave Macmillan, New York, 2011.
  13. Вучинић, Маринко М. Срби, примитиван народ: Ми смо изгнали лепоту, Грци су устали на оружје због ње, доступно на: http://srbin.info/2015/09/15/srbi-primitivan-narod-mi-smo-izgnali-lepotu-grci-su-ustali-na-oruzje-zbog-nje/ преузето 19.09.2015/.
  14. Dean, Jodi, “Communicative Capitalism: Circulation And The Foreclosure Of Politics”, in: Digital Media And Democray: Tactics In Hard Times, Boler, Megan (ed.), Massachusetts Institute of Technology, 2008.
  15. Дневне новине, дневненовине.рс – Сва штампа и вести на 1 страници, http://www.netvodic.com/vesti.htm / преузето 14.10.2015/.
  16. Ђорђевић, Тома, „Масовни медијуми и њихова улога у естетизацији тривијалног“, ЦМ Часопис за управљање комуницирањем, Факултет политичких наука, Београди Протокол, Нови Сад, Број 1, година I, 2006.
  17. Ебарт, Новинска агенција Тањуг – анаиза медијског присуства јул 2015, http://www.tanjug.rs/Dogadjaji/ebart-istrazivanje.pdf /преузето 12. 10. 2105/.
  18. Закон о јавном информисању и медијима, Службени гласник РС, бр. 83/2014 и 58/2015.
  19. Јевтовић, Зоран и Петровић, Радивоје, „Јавно мнење и демократски дефицит у добу мултимедија“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.
  20. Квартални Медијаметар“, Институт за јавну политику Београд, Година 1, Број 1/2015.
  21. Квартални Медијаметар“, Институт за јавну политику Београд, Година 1, Број 2/2015.
  22. Ковачевић, Бојан „Вучићев забрањени град,“ Време, бр. 1262.
  23. Коковић, Драган: Друштво и медијски изазови, Филозофски факултет, Нови Сад, 2007.
  24. Coleman, Stephen. “Representation And Mediated Politics: Representing Representation In An Age Of Irony”, in: Political Communication In Postmodern Democracy, Brants, Kees and Voltmer, Katrin (eds.), Palgrave Macmillan, New York, 2011.
  25. Coleman, Stephen, Morrison, David & Yates, Simon. „The Mediation of Political Disconnection”, Political Communication in Postmodern Democracy, Brants, Kees and Voltmer, Katrin (eds.), Palgrave Macmillan, New York,
  26. Curran, James: Media And Power, Routledge, London and New York, 2002.
  27. Лавров, Сергеј, „Лажни избор: ЕУ или Русија“, Недељник, 12.02.2015, стр. 22.
  28. Lazarsfeld, P.F. and Merton, R.K., “Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action”, Mass Communication, University of Illinois Press, Urbana, 1960.
  29. Laclau, Ernesto: Emancipation(s), Verso, London, 1996.
  30. Maltese, John: Spin Control. The White House Office of Communications and the Menagement of Presidental News, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1994.
  31. Manin, Bernard: The Principles Of Representative Government, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
  32. Michaelson, David and Griffin, L. Toni: A New Model for Content Analysis, Gainseville, FL: Institute for Public Relations, 2005.
  33. Newbold, Chris, Boyd-Barrett, Oliver, and Van den Bulck, Hilde: The Media Book. Arnold, London, 2002.
  34. Павловић, Милева: Медијска производња среће, Факултет за дипломатију и безбедност, Београд, 2014.
  35. Парови.орг ријалити, Happy TV 2015, Старлете из Парова желе блуд и разврат, Види: http://www.parovi.org/starlete-iz-parova-zele-razvrat-i-blud/ преузето 25.09.2015/.
  36. Search Quotes: http://www.searchquotes.com/quotes/author/A_J_Liebling/ преузето 12.10.2015.
  37. Спутњик, Медији претворени у оружје медијског подземља, доступно на: http://www.vaseljenska.com/drustvo/mediji-pretvoreni-u-oruzje-medijskog-podzemlja/ преузето 14.11.2015/.
  38. Стратегија развоја система информисања у Републици Србији до 2016. (2011). Доступно на: http://www.kultura.gov.rs/sites/default/files/documents/tekst-strategije.doc./ преузето 14.09.2015/.
  39. Тањуг, Ријалити држава: Суд потврдио да је Кристијану одложен затвор због ријалитија, http://srbin.info/2015/11/04/rijaliti-drzava-sud-potvrdio-da-je-kristijanu-odlozen-zatvor-zbog-rijalitija/ преузето 8.11.2015/.
  40. Тодоровић, Нада „Таблоидни журнализам“, ЦМ Часопис за управљање комуницирањем, Факултет политичких наука, Београди Протокол, Нови Сад, Број 1, година I, 2006.
  41. Thoman, Elizabeth, “Skills & Strategies for Media Education“ Center for Media Literacy, 2001. Интернет, www. medialit.org, 14/01/2001/.
  42. Томић, Зорица: Комуникологија, Чигоја штампа, Београд, 2003.
  43. УНС, Кодекс новинара Србије, доступно на: http://www.uns.org.rs/sr/o-nama/files.html/preuzeto 11.10.2015/.
  44. Hackett, Robert A. and Carroll, William K.: Remaking Media: The Strugle To Democratize Public Communication, Routledge, New York and London, 2006.
  45. Hansen, A., Cottle, S., Negrine, R., & Newbold, C.: Mass communication research methods, Macmillan, London, 1998.
  46. Чомски, Ноам: Контрола медија, Рубикон Нови Сад, 2008.
  47. Чомски, Ноам: Медији, пропаганда и систем, Загреб, Библиотека Онлине, 2002.
  48. Shoemaker, Pamela & Reese, Stephen: Mediating the message: theories of influences on mass media content. Longman, White Plains, NY, 1996.
периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 316.774(497.11)“2015“ 253-277