Изабери језик:
Тема броја

РАЗМЕЂА ЕВРОПСКЕ И АМЕРИЧКЕ ПОЛИТИКЕ

САД И РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ – Поглед из двадесетогодишње перспективе

Сажетак

У раду се из двадесетогодишње перспективе преиспитује улога политике САД у периоду распада Југославије имајући у виду уобичајена мишљења стручне јавности о две њене фазе; прве у којој су се САД декларативно залагале за очување СФРЈ насупрот немачким захтевима за признавање независности Словеније и Хрватске, и друге, од почетка 1992. године када су САД почеле да предњаче у заговарању признања независности свих југословенских република и кажњавању Србије, тј. СРЈ. Рад прати еволуцију целог процеса распада СФРЈ, имајућу при томе у виду однос начина мешања САД у југословенску кризу, њене стратешке приоритете и циљеве, као и неспорне исходе који су, у готово свим битним елементима, одговарали овим циљевима. САД на простору бивше Југославије, али и ширих геополитичких планова. На основу свега тога намеће се хипотеза да су у свим фазама југословенске кризе САД биле вођене пре свега интересним, реалполитичким разлозима, који су се у својим различитим видовима тј. начинима мешања у ток кризе мењали у зависности од међународних прилика и стања на терену, будући да се ови стратешки циљеви никако нису могли остварити без јасног и консеквентног стратешког деловања.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов Смиља, Постхеројски рат Запада против Југославије, ЛДИ, Ветерник, 1997.
  2. Вудворд Сузан, Балканска трагедија, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  3. Gibbs David, First do no Harm, Humanitarian Intervention and destruction of Yugoslavia, Vanderbille University Press, Nashville, 2009.
  4. Глени Миша, Пад Југославије – трећи балкански рат, Б92, Београд, 2002.
  5. Zimmerman Warren, Origins of Cathastrophe, Times Bo­oks, New York, 1996.
  6. Јовић Борислав, Последњи дани СФРЈ, Б. Јовић, Београд, 1996.
  7. Ковачевић Живорад, Америка и распад Југославије, Филип Вишњић и ФПН, Београд, 2007.
  8. Месић Стјепан, Како јe срушена Југославија, Мислав Прес, Загреб, 1994.
  9. Нишић Станко, Глобална сила и безбедност Балкана, Војноиздавачки завод, Београд, 2002.
  10. Смајловић Љиљана, „Моја улога у Босни, интервју са Вореном Цимерманом“, Време, 27. јун
  11. Петровић Пироћанац Зоран, „Пролегомена: тезе о Србији и српској стратегији“, Српска политичка мисао, бр. 4, вол 22, Београд, 200
  12. Подобник Зоран, Политика САД према Републици Хрватској у раздобљу 1991-1995, магистарски рад, Филозофски факултет Свеучилиште у Загребу, За­греб, 2005.
  13. US Department of Defense, Defence Planing Guidance, FY1992-1999, February 23. 1992.
  14. Helbrunn Jacob, Lind Michael, „The Third American Em­pire, with a Balkan Frontier“, International Herald Tri­bune , 4. januar 1996.
  15. Џонстон Дајана, Сулуди крсташи, Игам, Београд, 2005.
  16. Yugoslavia Unraveled: Sovereignity, Self-determination and Secession, (ed. Raju Thomas), Lexington Books, Boulder, 2003.
периодика Национални интерес 2/2011 УДК 32(497.1):327(73)“1990/2000“ 59-83