Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

RUSOFOBIJA KOD SRBA 1878-2017.

Sažetak

Prikaz knjige: Rusofobija kod Srba 1878-2017., Beograd, 2017, 298. str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2018 3/2018 УДК 94(=163.41:=161.1)"1878/2017"(049.3) 177-190
ç