Izaberi jezik:
Tema broja

RUSKA SPOLjNA POLITIKA I SRBIJA - ČLANCI

RUSKA SPOLJNA POLITIKA I SRBIJA

Sažetak

Autor iznosi hipoteze da povratak Rusije na Balkan znači podršku srpskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, ali izlaže i neke sfere gde je ova velika slovenska zemlja potpuno ili skoro potpuno odsutna (obrazovanje, nauka…)

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-2/2009 УДК: 327(470+571):32(497.11)”20” 123-130
ç