Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

РУСКА СПОЉНА ПОЛИТИКА И ЊЕНИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ИНТЕРЕСИ НА БАЛКАНУ

Сажетак

За Русију Балкан представља регион од великог историјског и културно-верског значаја, па се руским медијима и јавној дипломатији везе са њим доживљавају веома блиским и значајним. У раду се посматра руска спољна политика, опсег њеног утицаја као и њени геополитички интереси на Балкану. У првом делу рада се обрађује класична геополитичка позиција Балкана из перспективе руске спољне политике и пружа кратки историјски преглед руског утицаја на Балкану од времена решавања „Источног питања“, преко епохе светских ратова и Хладног рата до Пост-хладноратовског периода. Потом се анализира стварни домет руске спољне политике у савременим условима на Балкану. Уочавајући његова знатна ограничења, у завршном делу рада се даје објашњење које геополитичке околности су узрок томе, као и зашто се преувеличава руски утицај (често називан и „малигним“) на простору Балкана.

кључне речи:

Референце

  • Aron Leon, „The Putin Doctrine“, Foreign Affairs, Council of Foreign Affairs, New York, March 2013, http://www.foreignaffairs.com/articles/139049/leon-aron/the-putin-doctrine
  • Гајић Александар, „Актуелна геополитичка позиција Србије: између атлантизма, евроазијства и кинеског утицаја“, Политика националне безбедности, 2/2018, ИПС, Београд, 2018.
  • Гајић Александар, „У геополитичком процепу: Србија између ЕУ и Евроазијске Уније“, Зборник Србија и евроазијски геополитички простор (ур. Степић М., Ђурић Ж.), Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  • Гајић Александар, „Између евроатлантизма и евроазијства – положај савремене Србије“, Култура Полиса – посебно издање 3/2015, Култура полиса и ИЕС, Нови Сад, 2015.
  • Lederer Ivo, Russian Foreign Policy – Essays in Historical Perspective, Yale University Press, New Haven and London, 1962.
  • Mike Pence, in Montenegro, „Assures Balkan of US`s support“, New York Times, 08.02.2017. ttps://www.nytimes.com/2017/08/02/world/europe/pence-montenegro-markovic-nato.html
  • Поповић Василиј, Источно питање, Геца Кон, Београд, 1928.
  • Радун Бранко, „Русија и Балкан преко Београда“, Фонд стратешке културе, 24.04.2012, http://srb.fondsk.ru/news/2012/04/24/rusiia-i-balkan-preko-beograda.html
  • Соколова Полина, Зборник радова Русија и западни Балкан, скрипта, Сарајево, 2010.
  • Степић Миломир, „Могућност симбиозе српских и руских геополитичких интереса на Балкану“, Национални интерес, 1-2/2009, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  • Степић Миломир, „Савремени економско-географски и геополитичкии положај Србије“, Српско питање – геополитичко питање, Јантар група, Београд, 2004.
  • The Influence of external actor in the Western Balkan, Konrad Adenauer Stiftung, Berlin, 2018, . https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=194afc48-b3be-e3bc-d1da-02771a223f73&groupId=252038
периодика Политика националне безбедности 2/2019 2/2019 УДК: 327::911.3(470+571)(497) 133-153