Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РУСИНИ У СРБИЈИ

Сажетак

Русини и Срби су у време постојања Аустро-Угарске монархије припадали истој Цркви – Српској православној. Године 1948. Русини се враћају у састав Руске православне цркве. Међутим, иако су, због политичких околности, везе Заркарпатских Русина и Срба прекинуте, остала је невелика заједница поунијаћених Ру­сина у Србији (Аутономној покрајини Војводини). Ова национална заједница у Србији, данас деловањем различитих фактора, настоји се утопити у нови украјински идентитет и нацију. Поред тога се Русинска заједница у Србији покушава злоупотребити од Ватикана (културно средиште Русина – Руски Крстур проглашено је за седиште Грко-католичке цркве за Србију и Црну Гору) за ширење уније у српским земљама, али и од заговорника придруживања Србије Европској унији и НАТО-у. Наиме, већина Русина на изборима у Србији гласа за проевропске политичке партије, што се жели искористити у покрајини Војводини да се Новим статутом већина, тј. Срби блокирају тако што ће се дефинисати да ниједна одлука у Скупштини не може да се изгласа, ако нису сагласне мањине.

кључне речи:

Референце

  1. Мараш, Ј. Н.: Бретска унија, у зборнику: Унија, политика Римокатоличе цркве према православним Словенима, приредио: Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  2. Милошевић, Зоран: Нови пут Русије, Русија у поствизантијском геополитичком и религиозном вртлогу, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2005.
  3. Милошевич, Зоран: Русское закарпатье и св. архимадрит Алексий Кабалюк, Вестник Череповецкого государственногго университе­та, No 2, 2007.
  4. Милошевич, Зоран: «Славянский вопрос» и православие. ГОУ ВПО «ЧГУ», Череповец, 2007.
  5. Милошевић, Зоран: Нацрт статута Војводине – основ за денацификацију Срба у покрајини, у зборнику: Србија, политички и институционални изазови, Приредили: Момчило Суботић и Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  6. Милошевич, Зоран: Из малоруссов в украинцы, К вопросу об изме­нении культурного и национального сознания малороссов, САТИСЪ, Санкт-Петербург, 2009.
  7. Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, Нови Сад, 2006.
  8. Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Књига 2, Републички завод за статистику, Београд, 2003.
  9. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Књига 9, Репу­блички завод за статистику, Београд, 2004.
  10. Tamaš, Julijan: Razlozi nezadovoljstva nacionalnih manjina u Srbiji, http://www.argus.org.rs/index.php/masok-irjak/9-masok-irjak/93-razlozi-nezadovoljstv…
  11. http://www.nspm.rs/savremeni-svet/ukrajina-rusini-i-povratak-rusije. html
  12. Чавошки, Коста: Државност Војводине и могућност сецесије, Печат, бр. 32, Београд, 2008.
периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 323.1(497.11=161.2) 225-234