Tema broja

PITANJE MANJINA I IDENTITETA

RUSINI I UKRAJINCI U VOJVODINI

Sažetak

U članku autor raspravlja na temu istorijske i aktuelne drštvene, kulturne, verske i političke pozicije Rusina i Ukrajinaca u Srbiji, tj. u Vojvodini, a u delu teksta obrađuje i istorijat i položaj pomenutih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Srpskoj.

U članku su  prezentovana različita mišljenja pripadnika pomenutih grupa o tome da li se radi o različitom ili zejdničkom etničkom poreklu, sličnosti jezika i književnosti, te o odnosu prema današnjoj Ukrajini, njenom identitetu, i matičnosti spram manjina koje su starije od svoje matice, što predstavlja svojsevrstan društveni i verski i geopolitički fenomen. Naime, radi se o geopolitičkom projektu Rimokatoličke crkve prema pravoslavnom ruskom istoku i nasilnom unijaćenju njenog naroda- Rusina i Ukrajinaca, čija je „matica“- Ukrajina većinski ostala pravoslavna.

Iz pomenutih teza proizlazi da je u radu korišćen istorijski, te metod analize i sinteze, kao i komparativni metod. U radu je prezentovan istorijski presek nasilnog unijaćenja pravoslavnih, počev od Brestske unije (1596) godine, a sličan metod primenjivan je i na srpskom pravsolavnom i istorijskom i etnojezičkom prostoru. Iz ove činjenice proizlazi društveni i naučni značaj obrađivane teme.  Pomenuti značaj sadržan je i u društvenopj stvarnosti koja govori o ravnopravnom položaju Rusina/Ukrajinaca sa drugim manjinama i matičnim srpskim narodom u Vojvodini, koji im omogućava svestran društveni i nacionalni razvoj.

Ključne reči:

Reference

  1. Дрљача Душан, „Прилог проучавању етничког идентитета Русина и Руса у Србији“, у: Положај мањина у Савезној Републици Југославији, Зборник САНУ, уредници: Милош Мацура и Војислав Становчић, Београд, 1996.
  2. Мараш Ј. Н., „Бретска унија“, у зборнику: Политика Римокатоличке цркве према православним Словенима,  приредио: Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  3. Фејса Михајло, Предговор, у зборнику: Руснаци, Русини, Ruthenians 1745-2005,  приредио: др Михајло Милошевић Зоран, Од Малоруса до Украјинаца, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2008.
  4. Милошевић Зоран, „Русини у Србији, прилог проучавању русинске политике у Србији“, Политичка ревија, бр. 04 /2009, ИПС, Београд, 2009.
  5. Орос Јанош, Манић Душанка, „Информација о русинској националној мањини у Војводини“, у зборнику:Руснаци, Русини, Ruthenians 1745-2005, приредио: др Михајло Фејса, Прометеј, Нови Сад, 2006.
  6. Рамач Јанко, Русини у Јужној Угарској (1745-1918), ВАНУ, Нови Сад, 2007.
  7. Суботић Момчило, Српска Војводина и њене мањине, поглавље: „Русини у Војводини“, ИПС, Београд, 2011.
  8. Фејса, Прометеј, Нови Сад, 2006.
  9.  Хорњак Михајло, „Бачко-сремски Русини (порекло, начин живота, положај и права, институције и организације)“, у зборнику: Русини-Руснаци-Ruthenians 1745-2005,  приредио: др Михајло Фејса, Прометеј, Нови Сад, 2006.
PERIODIKA Politička revija 2/2018 2/2018 УДК 323.1(=161.2)(497.113) 45-70
ç