Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

РУСИЈА – ЕВРОАЗИЈСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Сажетак

Приказ књиге: Алек­сан­дар­ Гељевич­ Дугин,­Че­тврта­ политичка­ те­орија,­ Бе­о­град,­ 2013.

кључне речи:

Референце

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 321.01 Dugin A.G.(049.3) 305-313