Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ ВЕЛИКОГ РАТА

РУДОЛФ ЦИСТЛЕР – VIVA VOX SERBIAE! СУДСКИ ПРОЦЕС И ОДБРАНА УЧЕСНИКА САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА

Сажетак

Сарајевски атентат је инспирисао ауторе да обраде улогу адвоката Рудолфа Цистлера у судском поступку који је вођен тим поводом. Последице Цистлеровог понашања су далекосежније, јер утичу на вредносни доживљај адвокатске професије, што је предуслов за делотворно остваривање права на одбрану. У том циљу, мисаоно-логичка структура рада је заснована на повезивању питања општег контекста адвокатске професије и права на одбрану са Сарајевским процесом и Цистлеровом улогом у њему. Обрадом ових питања, циљано се тангира политичка позадина и подлога судског поступка вођеног пре једног века. Сагласно томе, и методолошки приступ приликом анализе назначених питања заснован је на квалитативном комбиновању аксиолошких, нормативно-правних и историјских истраживачких поступака. Користећи се истакнутим резултатима спроведеног истраживања предметног проблема, оправдано је извести закључак о значајности удела који адвокатска професија има у остваривању права и слобода у државно-правним порецима, а нарочито у њиховим кризним тренуцима.

кључне речи:

Референце

  1. Богићевић, Војислав, Сарајевски атентат, писма и саопштења, Свјетлост, Сарајево,
  2. Вест, Ребека, “Сарајево”, у зборнику: Млада Босна, Дом културе Чачак и Уметничко друштво Градац, бр. 175-176-177, Чачак, 2010.
  3. Губерина, Вељко и др., Историја југословенске адвокатуре, Савез адвокатских комора Југославије, књига I, Београд, 1998.
  4. Губерина, Вељко и др., Историја југословенске адвокатуре, Савез адвокатских комора Југославије, књига II, Београд, 2000.
  5. Дедијер, Владимир, Сарајево 1914, Просвета, Београд, 1966.
  6. Дедијер, Владимир, “Срећа Гаврила Принципа”, у зборнику: Млада Босна, Дом културе Чачак и Уметничко друштво Градац, бр. 175-176-177, Чачак, 2010.
  7. Dio’s Roman history (with an English translation by Cary, E.), Harvard University Press, London, 1955.
  8. Ињац, Оливер, Велике адвокатске одбране, Службени гласник, Београд, 2007.
  9. Јоњић, Томислав, „Др. Иво Пилар – одвјетник у Тузли“, Часопис за друштвене и хуманистичке студије, Институт друштвених знаности Иво Пилар, бр. 3/2007.
  10. Крањчевић, Иван, Успомене једног учесника у Сарајевском атентату, Свјетлост, Сарајево, 1964.
  11. Мавреновић, Слободан, “Време у којем је адвокатура представљала највећи проблем нашег судства”, Бранич, Адвокатска комора Србије, Београд, бр. 1/2006.
  12. Meyer, Gerald, A world undone: the Story of the Great War, 1914-1918, Bantam Dell, New York, 2006.
  13. Мужић, Иван, Масонство у Хрвата, Лаус, Сплит, 2000.
  14. Okey, Robin, Taming Bosnian Nationalism: The Habsburg ‘Civiliying Mission’ in Bosnia 1878-1914, 2007, OUP, Oxford, 2007.
  15. Перовић, Латинка, Људи, догађаји и књиге – Млада Босна и руска мисао, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2000.
  16. Плутарх, Успоредни животописи, III, (превод: З. Дукат), Аугуст Цесарец, Загреб, 1988.
  17. Remak, Joachim, The Story of a Political Murder Sarajevo, Criterion Books, inc., New York, 1959.
  18. Симић-Јекић, Загорка, Кривично процесно право СФРЈ, Привредна штампа, Београд,
  19. Симић, Мирољуб; Ђорђевић, Срђан; Матић, Дејан, Увод у право, Институт за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац,
  20. Тацит, Анали, (превод: Љ. Црепајац), БМГ, Београд, 2000.
  21. Taylor, Alan John Percivale, The Habsburg Monarchy 1809-1918: A History of the Austrian Empire and Austria-Hungary, Hamish Hamilton, London, 1947.
  22. Fath-Lihić, Annette Monika, Nationswerdung zwischen innerer Zerrissenheit und äußerem Die bosnischen Muslime auf dem Weg vom ethnischen Bewusstsein zur   nationalen Identität, Universität Mannheim, Worms, 2006.
  23. Фон Лист, Франц, Немачко кривично право, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд, 1902.
  24. http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/430912/Muharem-Bazdulj-Nije-Princip-izazvao-rat
  25. Ћоровић, Владимир, Црна књига: Патње Срба Босне и Херцеговине за време светског рата 1914-1918. године, Удружење ратних добровољаца 1912-1918. године,            њихових потомака и поштовалаца Београд – подружница Требиње, Београд 1996.
  26. Canfora, Luciano, 1914, Sellerio, Palermo, 2006.
  27. Cicero, The letters to his friends, (with an english translation by Williams, W.G), vol. III, Harvard University Press – W. Heinemann, Camridge, Mass. – London, 1960.
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 343.121.4:94(497.6 Sa ra je vo)”1914” 93-110