Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKA PITANJA POLITIKE

ROLSOVA IDEJA JAVNOG UMA

Sažetak

U ovom radu autor se bavi Rolsovom idejom javnog uma, zatim primedbama iznetim u vezi sa ovim konceptom, kao i mogućim odgovorima na njih. Ukoliko pođemo od činjenice postojanja dubokih doktrinarnih podela u modernim demokratskim društvima, nameće se pitanje o tome kako osigurati osnovu za jedinstvo društva, odnosno kako postići saglasnost oko fundamentalnih pitanja koja se odnose na osnove političkog poretka. Drugim rečima: kako obezbediti stabilnost i kooperativnost u društvu čiji članovi nisu pripadnici iste vere, niti dele ista moralna uverenja? Prema Rolsu, upravo ovo predstavlja glavni problem demokratskih društava. U tom smislu, u radu će biti razmatran Rolsov projekat političkog liberalizma, koji predstavlja moguće rešenje pomenutog problema. U okviru ovoga, bice analizirani pojmovi racionalnosti i razložnosti, kao i koncept preklapajućeg konsenzusa. Napokon, u svetlu pomenutih razmatranja, bavićemo se pitanjem da li su, i mogu li biti, kompatibilne demokratija i sveobuhvatne doktrine, religijske i nereligijske.

Ključne reči:

Reference

  1. Берлин, Исаија, Четири огледа о слободи, Филип Вишњић, Београд, 1992.
  2. Волин, Шелдон, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени Гласник, Бе­оград, 20О7.
  3. Греј, Џон, Либерализам, ЦИД, Подгорица, 1999.
  4. Estlund, David, ,,Beyond fairness and deliberation: The epistemic dimension of democratic authority”, Delberative democarcy: essays on reason and politics, Massachusetts, London, 1997.
  5. List, Christian; Luskin, Robert C.; Fishkin, James S; McLean, Iain, Deliberation, single-peakedness, and the possibility of meaningful democracy: evidence from deliberative polls, PSPE working papers, 01-2006, Department of Govern­ment, London School of Economics and Political Science, London, UK, 2006.
  6. Матић, Милан, Либерализам, популизам и демократија, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  7. Павићевић, Ђорђе, ,,Јавни ум као политички идеал: схватање Џона Ролса”, Филозофија и друштво 2/2007.
  8. Ролс, Џон, Политички либерализам, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  9. Ролс, Џон, Право народа са ,,Још једном о идеји јавног ума”, Alexandria Press, Нова српска политичка мисао, Београд, 2003.
  10. Ролс, Џон, Теорија правде, ЦИД, Службени лист СРЈ, Подгорица, 1998
  11. Стојадиновић, Миша, ,,Демократија у XXI веку”, Политичка ревија, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 01/2010, стр. 147-163.
  12. Станчић, Вишња, ,,Појам позитивне и негативне слободе античко и модер­но схватање слободе”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2012, стр. 91-103.
  13. Хабермас, Јирген, Постнационална констелација, Откровење, Београд, 2002.
  14. Companion to contemporary political philosophy, Blackwell Publishing, USA Malden, 1993.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2013 УДК 321.01:329.12 47-59
ç